ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • Domov pro seniory Vrbno, p. o. při poskytování zdravotní péče dbá o práva uživatelů, zejména pak v případech výběru vlastního lékaře a právu odmítnout léčbu nebo léčebný zákrok, pokud se takovým jednáním sám přímo neohrozí na životě.
  • Všeobecné sestry pracují při poskytování ošetřovatelské péče v zařízení v souladu se současnými trendy ve zdravotnictví, s ošetřovatelskými standardy, případně s dalšími interními metodikami a postupy k jednotlivým úkonům.
  • Zdravotní a ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především pomoc při zajištění, přípravě a vydávání léků, nezbytná ošetření a péči při nemoci klienta a pomoc při řešení akutního zhoršení zdravotního stavu klienta.
  • K hlavní činnosti vrchní (dokumentační) sestry patří úzký kontakt a spolupráce s praktickými a odbornými lékaři klientů, zajištění včasného objednání všech prohlídek a vyšetření, zabezpečení doprovodu k lékaři v sounáležitosti s hlavním pracovníkem přímé péče, podávání relevantních zpráv a informací o zdravotním stavu klienta lékaři, případně jiné oprávněné osobě a správa příslušné dokumentace.
  • Jiné úkony péče o vlastní zdraví, které nejsou lékaři indikovány, si obstarávají sami klienti, mají-li k tomu dostatek schopností, případně jim při jejich zajištění pomáhají v nezbytně nutné míře všeobecné sestry, ošetřovatelé i pracovníci v přímé péči.
  • Při zprostředkované lékařské péči jsou všeobecné sestry povinny podporovat důstojnost klientů a důsledně hájit jejich práva a oprávněné zájmy. Projevem takového chování je především způsob, jakým o klientech hovoří s lékaři, jak je oslovují a představují, případně jakým způsobem jim pomáhají při vyšetření či při komunikaci s personálem zdravotnického zařízení.

Vypracovala: Blanka Jiráska, vedoucí zdravotního úseku

Za správnost: Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace; Mgr. Kristína Strouhalová, vedoucí sociální služby.