Volný pohyb uživatelů

Uživatelé mají neomezenou možnost opustit Dps. V zájmu jejich bezpečnosti je však vhodné, aby nahlásili hlavnímu pracovníkovi přímé péče nebo službu konajícímu personálu příslušného úseku přímé péče odchod ze zařízení s dobou předpokládaného návratu. Pokud se uživatel nevrátí v přibližné době nahlášeného návratu, konzultuje službu konající personál situaci s ředitelem zařízení. V případě, že se uživatel nevrátí do doby večeře, zahájí pracovníci postup pro řešení mimořádné události.

Z bezpečnostního důvodu je objekt Dps Vrbno chráněn kamerovým systémem a pracovníkem recepce.

Uživatelé, rodina, opatrovník nebo přátelé oznamují uživatelův plánovaný pobyt mimo zařízení min. 3 dny předem hlavnímu pracovníkovi přímé péče, aby jim mohla být odhlášena strava. V případě, že tak neučiní, nemůže jim po skončení měsíce vrácen případný přeplatek za neodebranou stravu.

Výše uvedené doporučení platí i v případě, že dojde ke změně délky pobytu mimo zařízení, kdy uživatel např. předčasně ukončí návštěvu u příbuzných nebo si ji naopak prodlouží. V takovém případě podává uživatel nebo jeho rodina jeden den předem telefonicky zprávu hlavnímu pracovníkovi přímé péče, aby mu mohla být případně strava odhlášena či přihlášena a zajištěny léky.

Telefonní číslo je uvedeno níže, případně na webu www.dps-vrbno.cz v záložce kontakty. Při neoznámení této skutečnosti nemůže být pro uživatele včas zajištěna strava.

Vycházky či pobyt mimo zařízení může ze zdravotních důvodů omezit pouze lékař (nemoc osoby, karanténa v zařízení apod.).

Kontakt na hlavního pracovníka přímé péče: paní Marie Ohnoutková, 797 978 060

Vypracovala: Marie Ohnoutková, hlavní pracovník přímé péče

Za správnost: Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace; Mgr. Kristína Strouhalová, vedoucí sociální služby.