Vyšehradská kooperace v oblasti práce se seniory


Image

V rámci tohoto projektu čeká naše seniory dne 14.1.2020 na koledy zaměřená hudební dílna, která proběhne v Centru sociálních služeb Český Těšín, p. o., k této příležitosti budou vydány nové zpěvníky s vánočními koledami, které budou přizpůsobeny potřebám seniorů.

Naši pracovníci se budou mít možnost zúčastnit  se zajímavých vzdělávacích akcí: 

 • 16.3. 20201 workshopu s Iwonou Przybyłovou, který bude zaměřený na geriatrickou ošetřovatelskou péči a lékařské poradenství 
 • 23.4.2020 školení s Marlenou Meyerovou  s názvem Pozitivní přístup k péči, což je metoda práce s lidmi s demencí 
 • 29.5.2020 konferencie o budoucnosti sociální Evropy a práce se seniory

Popis projektu

Číslo projektu: 21910016

Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradsky Fond, 28,260.00 EUR

Uskutočnenie: 03/06/2019–31/08/2020

Opis projektu:Projekt je založený na externej podpore inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o seniorov - Domovy pre dôchodcov a sociálne domy z pohraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánovaná organizácia medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; Arteterapické workshopy pre seniorov a ich opatrovateľov; školenia o spôsoboch práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými chorobami; príprava špecializovaných hudobno-terapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré budú využívané počas workshopov a následne odovzdané domovom dôchodcov a sociálnych služieb. Nástroje budú prispôsobené príjemcom z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt predpokladá podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciám vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Partnery projektu jsou:

 1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
 2. Centrum sociálnych služieb Horelica
 3. Bytový dom Pogodna Jesień
 4. Bytový dom Betania
 5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
 6. Nadácie 9sił
 7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde
 8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově
 9. Nadácie Cambio 
 10. Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom

 


Mezidomovní projekty pořádané Domovem pro seniory Vrbno, p. o.

 

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ
Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče.

To, co ovšem považujeme za problematické, je nízká míra zapojení klientů do aktivizace. Tímto projektem hodláme klientům do aktivity zapojených vytvořit takové podmínky, které by je měly podporovat v činnostech jemu příjemných, přispět tak ke zlepšení fyzického a psychického stavu klienta. Chceme klientovi najít motivaci pro pohyb a zdravý životní styl, umožnit prožít úspěch a posílit tak jejich sebedůvěru a sebeúctu.

Tímto projektem chceme podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory - proto jej můžeme nazvat projektem celorepublikovým.

Chceme podpořit klienty domovů pro seniory v oblasti pohybových aktivit. Vymysleli jsme projekt "Jedeme v tom společně!"

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu. V tomto případě jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti). Naší záměrem je zapojit další domovy pro seniory v celé České i Slovenské republice

Webové stránky projektu Jedeme v tom společně: ZDE

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA

Cílem projektu byla snaha o rozvoj kognitivních znalostí klientů z domovů pro seniory. Naším záměrem bylo všem zapojeným zařízením přichystat zábavný vzdělávací týden prostřednictvím živého vysílání YouTube a SKYPE. Proto jsme realizovali již dva ročníky Virtuální univerzity

Každému spolupracujícímu domovu, který do toho šel, jsme nabídli týdenní vzdělávací a herní náplň končící vyhodnocením výsledků – vítěz obdržel putovní pohár vrbenských sklářů. Každý den byla soutěžícím domovům on-line zadána sada úkolů, které muselo zařízení vyřešit. Dle výsledků bylo denně stanoveno pořadí každého dne. Celkové pořadí bylo určeno součtem pořadí v jednotlivých dnech.

virtualniuniverzita27092018.pdf (154kb)