Vyšehradská kooperace v oblasti práce se seniory


Image

V rámci tohoto projektu čeká naše seniory dne 14.1.2020 na koledy zaměřená hudební dílna, která proběhne v Centru sociálních služeb Český Těšín, p. o., k této příležitosti budou vydány nové zpěvníky s vánočními koledami, které budou přizpůsobeny potřebám seniorů.

Naši pracovníci se budou mít možnost zúčastnit  se zajímavých vzdělávacích akcí: 

 • 16.3. 20201 workshopu s Iwonou Przybyłovou, který bude zaměřený na geriatrickou ošetřovatelskou péči a lékařské poradenství 
 • 23.4.2020 školení s Marlenou Meyerovou  s názvem Pozitivní přístup k péči, což je metoda práce s lidmi s demencí 
 • 29.5.2020 konferencie o budoucnosti sociální Evropy a práce se seniory

Popis projektu

Číslo projektu: 21910016

Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradsky Fond, 28,260.00 EUR

Uskutočnenie: 03/06/2019–31/08/2020

Opis projektu:Projekt je založený na externej podpore inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o seniorov - Domovy pre dôchodcov a sociálne domy z pohraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánovaná organizácia medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; Arteterapické workshopy pre seniorov a ich opatrovateľov; školenia o spôsoboch práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými chorobami; príprava špecializovaných hudobno-terapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré budú využívané počas workshopov a následne odovzdané domovom dôchodcov a sociálnych služieb. Nástroje budú prispôsobené príjemcom z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt predpokladá podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciám vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Partnery projektu jsou:

 1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
 2. Centrum sociálnych služieb Horelica
 3. Bytový dom Pogodna Jesień
 4. Bytový dom Betania
 5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
 6. Nadácie 9sił
 7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde
 8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově
 9. Nadácie Cambio 
 10. Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom