Chceme si léto užít naplno

Vzhledem ke stávající situaci, která je příznivá k postupnému návratu a  realizaci běžných aktivit, jsme si opatrně začali užívat léta i sluníčka. Pro seniory organizujeme celodenní i krátké výlety tak, aby si každý ze seniorů mohl vybrat podle toho, co mu vyhovuje. Navštívili jsme Arboretum Nový Dvůr, Chářovský park  v Krnově, či papírny ve Velikých Losinách. Pro seniory s vysokou mírou podpory pořádáme krátké a nenáročné výlety do Karlovy Studánky, aktivnější seniři měli možnost plavit se lodí po Slezské Hartě.  Snažíme se, aby nabídky výletů a aktivit zahrnovaly jak odpočinek a relaxaci, tak vzdělávání a nové zážitky.

Seznamujeme se s knižními novinkami 

Ve spolupráci s měststkou knihovnou organizujeme pravidelná společenská setkávání nad knižními novinkami.  Pracovnice knihovny, paní  Olga Hulínová, k nám jednou za měsíc přichází  s nabídkou knižních novinek, seniorům přečte úryvky nových knih, nechá nám některé knihy či časopisy k zapůjčení až do dalšího naplánovaného setkání a seznámí nás s aktivitami, které městská knihovna v aktuálních termínech připravuje. Senioři tak mají možnost strávit příjemné dopoledne, ve kterém se dozví nové informce a zůstávají v kontaktu se životem ve městě. 

Pravidelně otevíráme v prostorách jídelny restauraci

A to se vším všudy. Slavnostně prostřené stoly, jídelní lístek s výběrem od předkrmu až po dezert, s možností kombinovat přílohy, nápojový lístek a bezchybná obsluha. Nelze zpochybnit, že senioři si tuto nezvyklou péči užívají. Nikdo nikam nespěchá, nikdo nechce dostat víc, všichni trpělivě čekají na objednané jídlo a příjemnou konverzací vyplňují čas. A nejde jen o restauraci. Tímto nápadem u seniorů podporujeme schopnost volby, rozhodování a spoustu sociálních  i komunikačních dovedností, které nám ostatním připadají běžné, ale v institucionální  péčí se časem trochu vytrácejí.

Máme nového pomocníka k aktivizaci seniorů

Z finančních darů jsme našim seniorům pořídili mobilní interaktivní dotykový stůl Sen Table, který umožní seniorům celé spektrum aktivit – od přístupu k běžným informacím o počasí, či aktuálním dění doma i ve světě, přes zábavu, komunikaci, či různé hádanky a kvízy pro trénování paměti. Tento interaktivní stůl vypadá jako veliký tablet či monitor a je určený pro podporu kvalitních volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorů. Je mobilní, dá se snadno přesouvat a polohovat a je proto snadno využitelný i u seniorů s vyšší mírou podpory.  Práce s tímto interaktivním dotykovým stolem je seniory novým způsob, jak za pomoci moderní techniky, a přitom formou zábavy, procvičovat a udržovat své dovednosti a schopnosti a smysluplně a zábavně trávit volný čas.

Zavítalo k nám mládí

 V prvních letních dnech jsme přivítali velmi milou návštěvu dětí ze základní školy Jesenická v Bruntále a měli jsme tak možnost osobně se setkat a poděkovat dětem, které nám průběhu pandemie v rámci své online výuky pravidelně četly. Děti nás v průběhu návštěvy velmi překvapily svou bezprostředností a taktem, který uplatnily v komunikaci se seniory. Přinesly každému ze seniorů drobný dárek pro štěstí, přečetly nám kousek nové knížky a velmi nenápadně a velmi obratně motivovaly seniory k procvičování jemné motoriky, když si vyžádaly pomoc seniorů při pletení náramků z gumiček, které pak především seniorkám dlouho zdobily zápěstí jako připomínka velmi příjemně stráveného dopoledne.