Partneři

Upřímně děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili činnost našeho Domova, zejména:

 • patronu našeho zařízení: Ing. Andreji Babišovi, ministrovi financí a 1. místopředsedovi vlády
 • dětem a pedagogům z MŠ Jesenická, Vrbno pod Pradědem
 • uživatelům našich služeb
 • našim zaměstnancům
 • zřizovateli Městu Vrbno pod Pradědem
 • Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
 • Středisku kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem STŘECHA
 • Nadaci ČEZ
 • Nadaci Agrofert
 • Nadaci Veselý senior
 • firmě Dr. Max za podporu volnočasových aktivit
 • manželům Koblasovým
 • Osadnímu výboru Mnichov
 • paní Naděždě Klíčové
 • Pradědskému lesnímu závodu, a.s.
 • panu Františku Krejčímu 
 • Yachtingu Mgr. Tomáše Svobody
 • firmě Kofola
 • firmě Jan Palyza, Květinka Vrbno pod Pradědem
 • všem dárcům, kteří poskytli finanční nebo věcné dary
 • spolupracujícím dodavatelským firmám
 • supervizorům
 • organizátorům duchovních setkání pro obyvatele Domova
 • členkám Levicového klubu žen ve Vrbně pod Pradědem
 • všem šikovným lidem, kteří přicházejí potěšit obyvatele Domova kulturními vystoupeními, masážemi atd.
 • rodinám našich obyvatel