Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Kvalitou poskytovaných služeb v Domově pro seniory Vrbno, p. o. je především komfort využívání této služby. Domov je zařízen bezbariérově a umožňuje uživatelům využívat veškeré zázemí dostupné v areálu i mimo něj. Domov je umístěn v klidné části obce, zhruba dva kilometry od centra města. Dostupnost veřejných služeb je u uživatelů se zhoršenou mobilitou zajištěna bezplatným využitím služebního auta, u mobilních uživatelů využitím dostupné veřejné dopravy.

Místo poskytované služby

Domov pro seniory Vrbno, p. o. se nachází v Mnichově, místí části města Vrbno pod Pradědem v malebné zalesněné oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, necelé 3 km od města Vrbna pod Pradědem a 9 km od lázní Karlova Studánka. Poskytování péče seniorům zde má tradici od padesátých let minulého století.

Čas poskytování sociální služby

Služba je poskytována nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku

Místní dostupnost

Sídlo poskytované sociální služby se nachází na adrese Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem při hlavní cestě z Vrbna pod Pradědem do Zlatých Hor.

Image

Dostupnost k sídlu služby

K budově je možno dojít z přímo z Vrbna pod Pradědem pěšky frekventovanou cestou, klidnější cestou přes místní část Železná, či autobusovou dopravou, přičemž autobusová zastávka se nachází zhruba 100 metrů od budovy.

Z obce Vrbno pod Pradědem se občané dostanou místním autobusovým spojem:

 • ze zastávky Vrbno pod Pradědem, centrum (směr z Bruntálu) do zastávky Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Domov důchodců. Celková vzdálenost je 4 kilometry, čas zhruba deset minut.
 • ze zastávky Vrbno pod Pradědem, Dřevo kombinát (směr z Ludvíkova, Karlovy Studánky) do zastávky Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Domov důchodců. Celková vzdálenost je 6 kilometry, čas zhruba šest minut.

Dostupnost auty je velmi dobrá, sídlo služby se nachází bezprostředně u hlavní silnice, před budovou je dostatek míst k parkování

Zázemí poskytované služby

Domov má vlastní stravovací provoz, prádelnu, kotelnu a výtah z přízemí do 1. poschodí. Služba je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin denně. Objekt Domova je čtyřpodlažní, a to včetně sklepu a půdních prostor. Kolem budovy se nachází velká zahrada se záhony, okrasnými keři, posezením pro uživatele, ohništěm, kuželkami a trenažery pro cvičení. Vstup do zahrady i celé budovy Domova je bezbariérový.

Pro vstup osob do Domova je určen hlavní vchod směrem od hlavní cesty, hned vedle vchodových dveří je umístěna recepce. Recepce je zpravidla v provozu každý den od 6:30 do 18:00. V případě, že je budova uzamčena slouží ke vstupu do budovy zvonek, kterým je možno přivolat pracovníky.

Kanceláře vedoucích pracovníků se nachází v prvním patře, kanceláře pracovníků v přímé péči v přízemí a prvním patře. Sesterna zdravotnických pracovníků je v prvním patře.

Běžná pracovní doba vedoucích pracovníků je od 6:30 do 15:00 mimo víkendů a státem vymezených svátků.

Po této pracovní době lze kontaktovat vedoucí pracovníky na těchto telefonních číslech:

·       Mgr. Jan Vavřík, ředitel: 797 972 724

·       Mgr. Kristína Strouhalová, vedoucí sociální péče: 797 977 640

·       Marie Ohnoutková, hlavní pracovník přímé péče: 797 972 725

·       Blanka Jiráska, vedoucí zdravotního úseku: 797 978 060

Název zařízení, sídlo, právní forma, IČ

 • Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace
 • Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, 793 26
 • IČ: 70645710

Zřizovatel zařízení, adresa

 • Město Vrbno pod Pradědem, IČ: 00296457, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem
 • Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

Adresy pro dálkový přístup

Základní činnosti poskytovaných služeb

 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 9. Zdravotní péče

Poslání služby

Posláním Domova pro seniory Vrbno p. o. je poskytnout ubytování, stravování a celodenní péči osobám, které z důvodu věku a zdravotního omezení potřebují soustavou péči druhé osoby a nemohou trvale žít ve svém domácím prostředí. Domov pro seniory Vrbno p. o. podporuje soběstačnost a samostatnost uživatelů služby, vytváří důstojnou náhradu za klidné domácí prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života a snaží se alespoň částečně zachovávat sociální vazby na rodinu a veřejné služby.

Cíle poskytované služby

 • Uživatel služby, který je spokojený s úrovní ubytování, stravování a nabídkou sociálně aktivizačních činností
 • Uživatel, který důstojně prožije poslední životní etapu v prostředí, které podle dostupných možností co nejvíce připomíná přirozené prostředí domova
 • Uživatel, který využívá poskytovanou sociální službu nastavenou dle svých individuálních cílů, potřeb a přání
 • Uživatel spokojený s poskytovanou úrovní péče a podpory, která mu pomůže co nejdéle zachovat jeho soběstačnost

Cílová skupina uživatelů

Domov pro seniory Vrbno p. o. poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. Cílovou skupinu uživatelů tvoří uživatelé:

 • s trvalým bydlištěm ve Vrbně pod Pradědem
 • se sociálními vazbami na Město Vrbno pod Pradědem a okolí
 • s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji

Okruh osob, kterým nelze služby poskytovat

 • osoby, které nesplňují požadovanou věkovou hranici
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi
 • osoby, u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby
 • osoby, které nespadají do lokální spádové oblasti Moravskoslezského kraje

Důvody, proč nejsme schopni poskytnout sociální službu všem žadatelům

 • jedná se o žadatele, který nespadá do cílové skupiny (žadatel mladší 60 let, osoby závislé na návykových látkách, osoby s poruchami autistického spektra apod.)
 • kapacitní důvody zařízení (uživatelé jsou ubytováni na pokojích s uživatelem stejného pohlaví, nebo v párech)
 • nemožnost splnit požadavky uživatele na ubytování a stravování

Zásady poskytované služby

 • Dodržujeme práva uživatelů
 • Podporujeme a respektujeme individualitu, svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů
 • Přizpůsobujeme službu potřebám uživatelů
 • Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru
 • Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů

Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

 

Image