Návštěvní řád

 • Vstupem do Domova se návštěva zavazuje k dodržování tohoto Návštěvního řádu.
 • Prosíme, aby návštěvy svůj příchod i odchod vždy ohlásili pracovnici v recepci, případně některému pracovníkovi na směně. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv.
 • Návštěvy mohou probíhat v pokoji uživatele, je však nutno chování návštěvníků přizpůsobit tak, aby nerušilo klid ostatních obyvatel. Jinak lze k návštěvám také využít prostory kluboven, zahradu či odpočinkové koutky v celém Domově.
 • V případě, že uživatel v doprovodu s návštěvou opouští areál Domova, je dobré tuto skutečnost nahlásit v recepci a vyzvednouut si kartičku s uvedenými kontakty na pracovníky. 
 • Návštěvám je umožněno přinést sebou běžně chované domácí zvíře (psa nebo kočku). Tuto skutečnost nahlásí v recepci a návštěva pak proběhne v klubovně nebo na zahradě. Za bezproblémový průběh návštěvy se zvířetem zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete.
 • Prosíme návštěvníky, aby bez vědomí pracovníků nepřemísťovali inventář v pokojích uživatelů a během návštěvy zachovávali klid a pořádek. 
 • Upozorňujeme na to, že kouření je dovoleno pouze ve vyhrazených a zřetelně označených prostorech.
 • Nedoporučujeme návštěvám, aby přinášeli obyvatelům našeho Domova potraviny, které jsou v rozporu s jejich dietou. Mohou způsobit zdravotní potíže a případné hospitalizace uživatele.  Potraviny, které návštěvy nechávají ve společných lednicích pro své blízké, je dobré viditelně a čitelně označit jménem uživatele a datem uložení.
 • Návštěvní hodiny v Domově stanoveny nejsou, prosímě však návštěvníky, aby dodržovali dobu pro návštěvy vhodnou a aby respektovali zvyklosti našich uživatelů. 
 • Prodíme návštěvy, aby respektovali skutečnost, že každý z pracovníků je oprávněn poskytovat informace pouze v rámci svých kompetencí. Vedoucí jednotlivých úseků jsou v Domově k zastižení pouze v pracovních dnech v době od 6:30 do 15:00 hodin. Kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici v recepci.
 • Vyskytne-li se během návštěvy nějaký problém, nebo je-li návštěva s poskytovanou službou nespokojena, může podat stížnost kompetentnímu pracovníkovi. Postupy k podání stížností jsou uvedeny na informačních nástěnkách. 
 • Děkujeme za pochopení a za bezproblémový průběh návštěv, který pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí,  které je důležitou součástí života našich obyvatel.

Za správnost: Mgr. Kristína Strouhalová

Účinnost: 1. 8. 2019