Nabídka zájmových činností

Snažíme se vyplnit volný čas obyvatel Domova smysluplnými činnostmi, které je pobaví, potěší, a které jim umožní zůstat co nejdéle aktivní a v dobré náladě. Denně jsou pořádány aktivizační programy skupinové i individuální. Vždy respektujeme rozhodnutí klienta, zda se jich zúčastní.
Nabízíme tyto volnočasové a zájmové činnosti:

 • skupinové kondiční cvičení - denně v pracovních dnech
 • klub přátelství (setkávání u luštění křížovek, předčítání, společný zpěv) - 1 x týdně
 • vaření pro radost (společná příprava pokrmů dle zásad zdravé výživy) - 1 x za 14 dní
 • canisterapie - 1 x za 14 dní
 • bohoslužby - 1 x za 14 dní v klubovně Domova
 • kavárnička 
 • od jara do podzimu opékání špekáčků v zahradním areálu
 • příležitostné návštěvy výstav a kulturních vystoupení ve středisku STŘECHA ve Vrbně
 • každoročně týden sociálních služeb s kulturním programem
 • jedenkrát ročně jednodenní poznávací zájezd i pro imobilní uživatele
 • každoročně účast na Vrbenských slavnostech i pro imobilní uživatele
 • každý pracovní den mohou obyvatelé Domova trávit čas v zájmové dílně, kde se jim věnuje pracovnice pro volnočasové aktivity.

Aktivity uskutečňované v rámci aktivizačního oddělení

 • výtvarné techniky s použitím různých materiálů – výrobky jsou zaměřeny na výzdobu Domova a účast na soutěžích výtvarných prací ve středisku volnočasových aktivit STŘECHA ve Vrbně 
 • procvičování jemné motoriky: skládání puzzle, třídění koření, navlékání korálků
 • trénink paměti, společenské hry, křížovky
 • předčítání z knih, časopisů, četba na pokračování
 • poslech hudby
 • používání internetu
 • procházky
 • v letních měsících posezení v zahradním altánu.

Nezapomínáme ani na uživatele upoutané na lůžko, kterým jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji – canisterapie, předčítání, povídání, bazální stimulace, relaxační masáže apod., za využití kompenzačních pomůcek jim umožňujeme také pobyt v dílně a na čerstvém vzduchu.