Jak požádat o přijetí

Pokud jste v situaci, kdy zvažujete využít našich služeb, jako první krok Vám doporučujeme osobně si prohlédnout náš Domov. Neumožňuje-li Vám to Váš zdravotní stav, požádejte o prohlídku Domova osobu vám blízkou. Je vhodné termín návštěvy předem dohodnout se sociálním pracovníkem.

Také je potřeba vyplnit „Žádost o poskytování sociálních služeb“, „Dotazník pro zájemce o službu“ a „Vyjádření lékaře.“

Tiskopisy získáte:

  • na městských úřadech, sociálních odborech
  • přímo u nás u sociálního pracovníka, telefon 554 230 419 nebo 797 977 640
  • na našich webových stránkách
  • ve zdravotnických zařízeních na odděleních ošetřovatelské péče

Tiskopisy vyplňte a předejte osobně nebo zašlete poštou na adresu Domov pro seniory Vrbno p. o., Mnichov 262, 793 26  Vrbno pod Pradědem. Lékařské vyjádření Vám potvrdí Váš obvodní lékař.

Vaše žádost bude posouzena z hlediska možnosti našeho zařízení poskytnout Vám služby, které potřebujete. Následně obdržíte rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí žádosti do naší evidence.

V případě, že se uvolní místo odpovídající Vašim požadavkům uvedeným v žádosti a dotazníku, bude Vás kontaktovat náš sociální pracovník, osobně Vás navštíví a provede sociální šetření, na základě kterého Vás podrobně seznámí s poskytovanou službou, zjistí Vaše požadavky a posoudí, zda je domov pro seniory poskytnout Vám službu, kterou potřebujete. Budeme rádi, když Vám při tomto jednání bude pomáhat Vaše rodina nebo jiná blízká osoba.

Následně už pak budeme hledat volné místo, které co nejvíce odpovídá Vašim potřebám. Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů a k aktuálně uvolněnému místu. V případě uvolnění místa Vás budeme informovat o možném nástupu.

Zjistíme-li, že námi poskytované služby nesplňují Vaše potřeby, poskytneme Vám informace o dalších možnostech řešení Vaší situace.