Jak podat žádost o poskytování sociální služby

Pokud jste v situaci, kdy zvažujete využít našich služeb, jako první krok Vám doporučujeme osobně si prohlédnout náš Domov. Neumožňuje-li Vám to Váš zdravotní stav, požádejte o návštěvu Domova osobu vám blízkou. Je vhodné termín návštěvy předem dohodnout se sociálním pracovníkem.

Dále je potřeba vyplnit „Žádost o poskytování sociálních služeb“, „Dotazník pro zájemce o službu“ a „Vyjádření lékaře.“

Tiskopisy získáte:

  • na městských úřadech (sociální odbor)
  • přímo v recepci našeho Domova, dále pak u naší sociální pracovnice paní Martiny Janové, telefon 739 012 493
  • na našich webových stránkách
  • ve zdravotnických zařízeních na odděleních ošetřovatelské péče

Tiskopisy vyplňte a předejte osobně, nebo zašlete poštou na adresu Domov pro seniory Vrbno p. o., Mnichov 262, 793 26  Vrbno pod Pradědem. Lékařské vyjádření Vám potvrdí Váš obvodní lékař, v případě dlouhodobé hospitalizace v nemocničním zařízení ošetřující lékař. 

Vaše žádost bude posouzena z hlediska cílové skupiny uživatelů a možnosti našeho zařízení poskytnout Vám služby, které potřebujete. Naše sociální pracovnice Vás budou kontaktovat, představí Vám poskytovanou službu, odpoví na Vaše otázky, předběžně zjistí míru potřebné podpory a zájem o využívání sociální služby. Budeme rádi, když Vám v případě potřeby bude u tohoto jednání poskytovat podporu i někdo z Vašich blízkých. Následně obdržíte rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí žádosti do naší evidence. V případě vyřazení žádosti Vám vždy sdělíme důvod a nabídneme jiné možnosti řešení Vaší sociální situace. 

Následně už pak budeme hledat volné místo, které co nejvíce odpovídá Vašim potřebám. Tato fáze může trvat i několik měsíců, uvítáme, pokud s námi zůstatnete alespoň v telefonním kontaktu. Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů, možnostem poskytované služby a k aktuálnímu charakteru volného místa. V případě vhodného místa Vás budeme informovat o možném nástupu.

Zjistíme-li, že námi poskytované služby nesplňují Vaše potřeby, poskytneme Vám informace o dalších možnostech řešení Vaší situace.