Domováček

Je náš interní časopis, který vydáváme pro naše seniory a jejich rodinné příslušníky v pravidelných intervalech podle ročního období 4x do roka. Naši senioři tak mají možnost získat přehledné informace o plánovaných změnách, jsou informováni o aktivitách, které chystáme, dozví se o zajímavostech z Vrbna a blízkého okolí. 

Domováček léto 2020.pdf (856kb)

Domováček JARO 2020.pdf (640kb)

Domováček Zima 2019.pdf (564kb)

Domováček PODZIM 2019.pdf (794kb)