Staň se dobrovolníkem!

KDO JE DOBROVOLNÍK?

  • Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, zkušenosti a potřebnost bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být každý občan ČR, který je starší 15 let. Dobrovolník musí být zcela zdravotně, psychicky a emočně způsobilý, musí mít čistý trestní rejstřík.

JAKÁ JE DOBROVOLNÍKOVA NÁPLŇ?

  • Hlavním základem práce je komunikace, vytržení ze samoty, ze stereotypu, kvalitně strávený čas.
  • Obsahem schůzek s klienty je povídání, procházky po zahradě, volnočasové aktivity, předčítání knih, hraní her apod.

 JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

  • Kontaktujte koordinátorku Mgr. Kristínu Strouhalovou na mailové adrese kristina.strouhalova@dps-vrbno.cz, ta vám vytipuje vhodného klienta a domluví vám 3 zkušební (adaptační) schůzky, během kterých zjistíte, zda dobrovolnická činnost splňuje vaše očekávání.
  • Pokud po adaptačních schůzkách váš zájem o dobrovolnictví trvá, přinesete aktuální výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře (tiskopis na potvrzení zdravotní způsobilosti vám poskytneme).
  • Po vstupním pohovoru projdete základním školením.
  • Pokud splníte všechny předpoklady pro výkon dobrovolníka, bude vám vystavena Smlouva o dobrovolnické činnosti.  Smlouva vám bude vystavena na 1 rok; po roce pak může být prodloužena. Dobrovolnickou činnost můžete v průběhu trvání smlouvy kdykoliv ukončit.