STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, zkušenosti a potřebnost druhým lidem bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být každý občan ČR, který je starší 15 let. Dobrovolník musí mít čistý trestní rejstřík.

JAKÁ JE ČINNOST DOBROVOLNÍKA ?

 • Hlavním základem práce je komunikace se seniory, jejich vytržení ze samoty, ze stereotypu.
 • Cílem dobrovolnické činnosti v našem domově je dát seniorům možnost kvalitně prožít volný čas, možnost sdílet své vzpomínky. Dát jim pocit, že na ně má v tomto uspěchaném světě někdo čas. Chtěli bychom propojit svět lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. 
 • Obsahem schůzek s uživateli je komunikace, procházky po zahradě, společnost u lůžka, volnočasové aktivity, pomoc při organizaci společných aktivit,  předčítání knih, hraní her apod. Uvítáme každý Váš nápad a iniciativu. 

KDO SE MŮŽE STÁT DOBROVOLNÍKEM? 

Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, lidé se zdravotním postižením, ženy na mateřeské dovolené i lidé v důchodovém věku. Zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti. 


JAKÉ VLASTNOSTI BY MĚL DOBROVOLNÍK MÍT? 

Jednoznačně ochotu, laskavost a trpělivost. Měl by umět naslouchat druhým, být schopný darovat úsměv, potěšit druhé. Měl by být schopný srozumitelně mluvit, dobře artikulovat. Měl by umět rozpozmat potřeby druhých a měl by na ně umět reagovat. Na dobrovolnictví by také měl mít dostatek času. 

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 • Kontaktujte koordinátorku paní Martinu Janovou na mailové adrese martina.janova@dps-vrbno.cz,  následně budete mít možnost domluvit si 3 zkušební (adaptační) schůzky, během kterých zjistíte, zda dobrovolnická činnost splňuje vaše očekávání.
 • Pokud po adaptačních schůzkách váš zájem o dobrovolnictví trvá, přinesete aktuální výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře (tiskopis na potvrzení zdravotní způsobilosti vám poskytneme).
 • Následně projdete základním školením.
 • Pokud splníte všechny tyto předpoklady pro výkon dobrovolníka, bude vám vystavena Smlouva o dobrovolnické činnosti.  Smlouva vám bude vystavena na 1 rok; po roce pak může být prodloužena. Dobrovolnickou činnost můžete v průběhu trvání smlouvy kdykoliv ukončit.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Příjemné prostředí a zajištění zázemí pro vykonávanou činnost.
 • Vstřícný a přátelský přístup našich pracovníků.
 • Podporu při náročných situacích, možnost sdílet své pocity a vyměňovat si zkušenosti s ostatními pracovníky. V případě potřeby můžete využít supervizi. 
 • Seznámíme Vás s prostředím, ve kterém se budete pohybovat.
 • Vyslechneme Vaše podněty a náměty, dáme Vám prostor pro vlastní realizaci.
 • V rámci některých projektů Vás můžeme zapojit do zajímavých vzdělávacích aktivit. 

 

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI !