Nové informace k realizaci návštěv v DPS

souladu vydaným Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Ostravě, které je platné pro celý Moravskoslezský kraj, chceme upozornit všechny návštěvy, které vstupují do DPS, že návštěvu  je možno realizovat  pouze za podmínky, kdy návštěvník vstupuje a poté se pohybuje zařízení pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu. Bez tohoto ochranného prostředku není možno návštěvu uskutečnit. Tyto ochranné prostředky návštěvám nezajišťujme. Zároveň je nutno po celou dobu návštěvy udržovat minimálně dvoumetrový rozestup od uživatelů i personálu. I nadále pak platí všechna předchozí opatření.  Na tel. 797 972 726 je třeba si domulvit čas návštěv, návštěvy jsou umožněny pouze ve vyhrazených prostorách, jsou zakázány návštěvy na vícelůžkových pokojích. Pokyn je platný s účinností od 17.7.2020 až do odvolání. 

Těmito pokyny chráníme nejohroženější skupinu obyvatel, proto prosíme o jejich důsledné dodržování. 

Zahradní koncert pro seniory

Mezi všemi těmi deštivými dny a epidemiologickými změnami  se nám podařilo vystihnout jeden krásný den, kdy jsme neplánovaně a narychlo zrealizovali  zahradní koncert pro naše seniory s názvem Pocta pánům Karlům. Herci a zpěváci z divadla Slunečnice v Brně nám zazpívali spoustu krásných písní pana Karla Gotta, Černocha, Hály a mnoha dalších.  Neplánované akce zpravidla bývají nejlepší a tato k nim rozhodně patřila. 

Převzali jsme ocenění Rady města

Město Vrbno pod Pradědem každým rokem předává navrženým kandidátům z řad veřejnosti ocenění za mimořádné občanské aktivity pro rozvoj města, při práci s mládeží i organizaci významných akcí pro veřejnost. Letos jsme i my převzali Poděkování rady města, pamětní minci a děkovný list starosty města celému kolektivu zaměstnanců DPS za aktivní činnost a péči o seniory v době pandemie koronaviru. 

Vydali jsme nový čtvrtletník našeho zpravodaje na LÉTO 2020

Prohlédnout si jej můžete v záložce Aktivity - Domováček

Informace k obnovení návštěv 

Dnešním dnem také my obnovujeme možnost návštěv v našem domově. Zatím je potřeba si návštěvu domluvit předem (na tel.: 797 972 726) a dodržovat zvýšená hygienická opatření. Tato opatření najdete v přiloženém dokumentu

SCAN0048.PDF (531kb)

Možnost snadnější komunikace s vašimi blízkými

V rámci projektu Tablet od srdce, který je společným projektem Philip Morris a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku BLESK a dárce – Nadace Charty 77, jsme pro naši organizaci převzali tablet, který od této chvíle slouží našim seniorům pro zprostředkování komunikace s rodinnými příslušníky a známými. Tablet obsluhuje náš pracovník a je v provozu denně od 14:00 do 18:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, nebo Skype. K dispozici je audio i video přenos. Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit prostřednictvím aplikace WhatsApp je 775 894 759, na Skypu uživatelské jméno DPS Vrbno.
Náš pracovník po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 minut. 

Aktuální informace v souvislosti s šířením Koronaviru Covid -19

Od 15.4.2020 jsme zvýšili ochranu našich seniorů v DPS zavedením zcela oddělených pracovních skupin, které se střídají každé čtyi dny. Před nástupem do zaměstnání všechny pracovníky testjeme jednorázovými rychlotesty. V uplynulých dnech proběhlo také plošné testování všech přítomných seniorů. Všechny, dosud provedené testy jsou s negativním výsledkem. Nové uživatele služby zatím nepřijímáme. V těchto zavedených opatřeních budeme pokračovat ještě po celý měsíc květen 2020. 

Nové informace v souvislosti s šířením Koronaviru Covid -19

Domov pro seniory Vrbno, p. o. musel v uplynulých dnech v  souladu s rozhodnutím Vlády ČR přistoupit k ZÁKAZU NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Vrbno. Toto opatření jsme přijali v důsledku aktuální epidemiologické situaci ke coronaviru COVID-19. Kromě zákazu návštěv jsme přijali i tato další opatření:

  • Informovali jsme naše zaměstnance o rizicích přenosu infekčního onemocnění, o řešení situací, kdy se necítí dobře a pozorují na sobě příznaky jakýchkoliv respiračních onemocnění. Chceme veřejnost ujistit o tom, že všichni naši zaměstnanci jsou si vědomi svých povinností i zodpovědností, které mají k lidem, o které pečují.
  • Mluvíme se seniory o možných rizicích, v případě zájmu poskytujeme aktuální informace, v případě potřeby zprostředkujeme alespoň telefonické kontakty s rodinami
  • Zavedli jsme zvýšená hygienická opatření, která se týkají úklidu a desinfekcí společných prostor, dbáme na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců i našich seniorů, používáme účinné desinfekce.
  • V oblasti zajištění účinných ochranných pomůcek spolupracujeme s Krajským úřadem MSK
  • Odvoláváme dlouho plánovaná odborná vyšetření seniorů, pokud lékař rozhodne, že nejsou nezbytně nutná. Jsme stále v úzkém spojení s lékaři z Vrbna pod Pradědem.
  • Pravidelně kontrolujeme zdravotní stav našich seniorů i zaměstnanců. Seniorům pravidelně 2x denně měříme teplotu, pracovníci jsou povinni hlásit zaměstnavateli jakékoliv podezření na styk s osobami s možnou nákazou.
  • Odvolali jsme všechny kulturní akce v zařízení, snažíme se minimalizovat počet seniorů na jednom místě, věnujeme se pouze individuální aktivizaci, stravu seniorům podáváme na pokojích.
  • Uvědomujeme si, jak důležitý je kontakt našich seniorů a jejich rodinami, a proto nabízíme, že nezbytně nutné věci pro své blízké mohou zanechat v recepci, která je v provozu od 9:00 do 16:00, rádi je seniorům předáme. U předávaných věcí je třeba pamatovat na to, že virus se přenáší významně i kontakty s infikovaným povrchem, takže musíme provést řádnou dezinfekci povrchů i rukou.
  • Máme vypracovaný podrobný krizový plán pro případ, že se nákaza projeví  u některého z našich zaměstnanců, či seniorů. 

Všechna tato opatření platí do odvolání. Další případná opatření budeme přijímat v souvislostech s rozhodnutími Vlády ČR a dalších nadřízených organizací.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům a všem známým našich seniorů za to, že respektují všechna přijatá opatření a pomáhají nám chránit zdraví svých nejbližších.

Zároveň informujeme také o možnosti využití telefonických kontaktů na vedoucí zdravotního úseku  (tel.: 797 972 725), která vám ráda podá veškeré aktuální informace týkající se zajištění zdravotní péče, případně zdravotního stavu konkrétního seniora. V případě potřeby se můžete obrátit také na naše sociální pracovníky (tel.: 739 717 437, nebo 739 012 493), kteří vám rádi zprostředkují telefonický kontakt s vašimi blízkými.

Vydali jsme nový čtvrtletník našeho zpravodaje na JARO 2020

Prohlédnout si jej můžete v záložce Aktivity - Domováček

Oslavili jsme Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen se slaví už spoustu let a i my ho považujeme za tradiční svátek, který  stojí za to slavit. Ačkoliv jsme v letošním roce museli zrušit na tento den plánované kulturní programy, které jsme chtěli věnovat všem našim ženám, uspořádali jsme dopolední posezení u kávy a drobného občerstvení.Poslouchali jsme hudbu, povídali jsme si o vzniku této tradice, vzpomínali na to, jak se tento svátek slavil v minulosti. S úsměvem jsme si připomněli rudé karafiáty s nezbytným asparágem, bonboniéry, přáníčka, froté ručníky či mýdla. To všechno byly dárky, které jsme dříve 8. března dostávali.  Z naší oslavy pak  všechny  ženy odcházely s malým sladkým dárkem a poděkováním za to, co všechno jako ženy dávají světu.

Plánované zvýšení úhrad za poskytované služby

Oznamujeme, že s platností od 1.2.2020 jsme vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií nuceni zvýšit úhrady za poskytované služby, a to o 10 korun za ubytování a 5 korun za stravu na den. Ke změnám dochází i v úhradách za poskytované fakultativní služby. Výši platných úhrad najdete  v informačních dokumentech v záložce pro zájemce, případné dotazy vám  zodpoví naši sociální pracovníci na tel. 739 717 437, nebo 739 012 493

V rámci projektu Visegrad Fund jsme se zúčastnili hudebního workshopu

Centrum sociálních služeb v Českém Těšíně, p. o. nás přivítalo v rámci mezinárodního projektu Visegrad Fund na jednodenním hudebním workshopu. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny speciální zpěvníky, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám seniorů. Naši senioři se tak měli možnost aktivně zapojit do zpívání známých i méně známých lidových písní,  zaposlouchat se do zvuků nejrůznějších hudebních nástrojů a seznámit se i s hudebními nástroji zcela netradičními. Vraceli se s nezapomenutelnými zážitky a pocitem příjemně stráveného dne mezi novými známými. Děkujeme tímto všem pořadatelům akce za perfektní organizaci celého dne. Další aktivity v rámci tohoto projektu už budou zaměřeny na vzdělávání a  rozšiřování odborných kompetencí našich zaměstnanců. 

Dárky Ježíškových vnoučat

I letos měli naši senioři díky bohatému zástupu Ježíškových vnoučat opravdu štědré Vánoce. Všechny dárky, ať už se jednalo o dárky zážitkové, různé poukázky, velmi hodnotné dárky, ale i drobnosti věnované od srdce,  jsme předali našim seniorům během Štědrého dne.  Díky snaze organizátorů projektu se letos jednalo o dárky, které přinášely opravdovou radost konkrétním seniorům a pomohly splnit mnohá vyslovená přání. Tomu odpovídaly i reakce našich seniorů, které byly plné dojetí a občas i slz.

Štědrý den v našem domově

Štědrý den jsme letos prožili v duchu opravdových Vánočních tradic. Děkujeme všem, kteří nás v tento sváteční čas přišli podpořit a prožít s námi příjemné dopoledne, ať už se jednalo o zástupce města, rodiny našich seniorů, či zeměstnance a jejich blízké. Všichni jsme si mohli zazpívat koledy společně s panem Lukášem Adamem, tým našich kuchařů připravil výborná jídla v duchu staročeských tradic, pomocí starého zvyku sedmi hrnků jsme mohli zjistit, co nás v příštím roce čeká, pro každého byl připravený drobný dárek a nezbytná rybí šupina. Každý z našich seniorů našel pod některým z vánočních stromků krásně zabalený dárek, všude bylo spousta cukroví, pohody a dobré nálady. 

Poděkování všem těm, kteří nám zpříjemnili adventní čas

Díky tradicím mezigeneračního setkávání a spolupráci s organizacemi našeho města jsme měli v našem domově možnost prožít adventní čas opravdu intenzivně. Děkujeme tímto všem dětem z mateřské školy Jesenická, dětem z dětského domova a základní školy při dětském domově ve Vrbně pod Pradědem, stejně jako dětem ze základní umělecké školy, všem jejich učitelům a vychovatelům. Díky nim měli naši senioři během adventního času bohatý kulturní program, vyměnili si s dětmi spoustu dárků v podobě nejrůznějších drobností a krásných vzpomínek na společně prožitý čas. 

Zveme všechny rodinné příslušníky našich seniorů a všechny další příznivce našeho domova..........pojďte s námi prožít Štědrý den tak trochu jinak 

Čeká nás dopoledne plné vánočních tradic, koled, ochutnávání tradičních vánočních pokrmů a spousta překvapení. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

pozvánka vánoce.pdf (128kb)

Jak prožíváme adventní čas....

Adventní čas by měl být časem klidu, setkávání s přáteli a pokojné přípravy na Vánoce. A přesně tak chceme, aby v těchto dnech vypadal život v našem domově. Věnujeme se pečení a zdobení perníčků, proběhlo setkání s dětmi z mateřské školy, pár hudebních vystoupení, všude voní cukroví. A protože jsme na adventním věnci zapálili teprve druhou svíčku, spousta akcí nás teprve čeká.....

Adventní program 2019 (174kb)

I letos se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata nerozdávají jen dárky, ale hlavně radost tam, kde to má obrovský smysl. Už teď k nám začínají proudit hromady krásně zabalených dárků a mnoho z nich provází nádherná přání, která neznějí jako obyčejné fráze, ale dotknou se srdce a nechají na něm trvalou stopu. Abychom dodrželi tradice skutečných Vánoc, dárky zatím zůstávají zabalené a k našim seniorům doputují až o Štědrém dnu. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se starají o to, aby všichni senioři mohli prožít skutenčné Vánoce s pocitem, že na ně někdo skutečně myslí. 

Vydali jsme nový čtvrtletní zpravodaj našeho domova...... 

........podívat se na něj můžete v záložce Aktivity - Domováček

 

Výroba papírových draků s dětmi z dětského domova

Jednu uplakanou sobotu jsme věnovali společné práci s dětmi z dětského domova ve Vrbně pod Pradědem.  Vyráběli jsme papírové draky a mnohé z nás překvapilo, kolik zkušeností naši senioři mají a jak rádi je předávají dál. Odpoledne bylo velmi příjemné a  ještě dlouho v nás vydržel svěží vítr pohody a dobré nálady, který s dětmi do našeho domova vždy přichází. 

Taneční terapie

11.9. 2019 nás díky spolupráci paní ředitelky Centra sociálních služeb Pohoda v Bruntálu navštívil pan Petr Veleta, choreograf, taneční mistr a terapeut. Našim seniorům zprostředkoval nevšední zážitek ve formě pohybu, tance a dávno zapomenutých tanečních kroků. Během chvilky svým elánem, dobrou náladou, galantností a šarmem přesvědčil většinu našich seniorů o tom, že slova jako to nejde a já nemůžu, jsou pouze naučenými frázemi. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poslední  prázdninové výlety

Poslední letní dny jsme si všichni zpříjemnili několika nádhernými výlety. Každý si mohl přijít na své, ať se už jednalo o Africké muzeum Safari v Holčovicích - Jelení, jehož součástí je i krásný ZOO park, o arboretum Nový Dvůr, či jen o procházku a krátkou relaxaci v lázních v Jeseníku. Nabídka výletů, které pro naše seniory organizujeme, je opravdu pestrá a zájem o výlety rok od roku stoupá. 

Relaxační místnost

Pro naše seniory jsme zprovoznili relaxační místnost. Je volně přístupná všem zájemcům a nachází se vedle hlavního schodiště v 1. patře. V místnosti mohou naši senioři kdykoliv během dne odpočívat, pustit si relaxační hudbu, barevná světla, či využít masážní křeslo.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

Dne 12.9.2019 v době od 7:30 do 19:30 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny  v místní části Vrbna pod Pradědem - Mnichov.  V této době bude sociální služba poskytována v nouzovém režimu, prosíme o toleranci k přijatým opatřením. Zároveň oznamujeme, že v důsledku přerušení dodávky elektřiny nebudou v provozu pevné telefonní linky. Vedoucí pracovníci budou k zastižení na mobilních číslech uvedených v kontaktech, v běžném provozu bude funkční telefonní  číslo pracovníků přímé péče 797 972 726.

SCAN0003.PDF (428kb)

Reminiscenční místnost

Pro naše obyvatele jsme otevřeli dobově zařízenou místnost, kde na všechny dýchne atmosféra starých časů. Je zařízena ve stylu obývacího pokoje a najdete ji hned vedle hlavního schodiště v přízemí budovy. Slouží  pro společné setkávání obyvatel, ale i pro vzpomínkové tearpie. Je volně přístupná a obyvatelé v ní mohou kdykoliv posedět s přáteli i rodinami. 

Vrbenské slavnosti v novém kabátě

Image​Vrbenské slavnosti se řadu let řadu let odehrávaly v areálu bývalého koupaliště a letos…změna. Spousta lidí si nedokázala představit, jak může vypadat pódium u Pošty, jak se tam vejde taková spousta lidí, kde budou stánky....všechno ale dopadlo nad očekávání dobře - a to i pro naše seniory. 
V sobotu dopoledne pro ně začínal program  vystoupením  hudební skupiny Black Band, kterou většina seniorů zná z televizní stanice „Šlágr“, takže si s nimi  nejen zatančili pěkně od podlahy, ale také zazpívali pěkně od plic. Občerstvení bylo ve všech směrech dostatek, dobré nálady nadbytek a radost z příjemně prožitých chvil ještě dlouho doznívala. Těšíme se na další ročník a děkujeme všem organizátorům vydařené akce (SB, ZC, VT).

Návštěva výstavy prací žáků ZUŠ, výtvarný obor - Vrbno

ImageV kulturním středisku Střecha se konala výstava prací dětí ZUŠ v Bruntále, pobočky ve Vrbně pod Pradědem – obor výtvarná činnost. Keramika, prostorová tvorba, kresba, malba, grafika… Zachycení reálného světa i zpracování světa iluzí. Hra s barvou i tóny, zpracování vjemů a pocitů, či pouhé mazlení se s barvou… Kresba různými materiály a jejich vzájemné prolínání, zpracování jednoho tématu různými technikami i úhlem pohledu. Vše bylo zastoupeno. Výtvarná kultura nám zprostředkovává vztahy mezi člověkem, životem a uměním. Vždy nás o něco obohatí a tato výstava prací nebyla výjimkou (ZC, SB).

Vzácná návštěva stálice naší populární hudby

ImageDne 9. května jsme v našem domově přivítali stálici naší populární hudby, která, ač je to k nevíře, zpívá už přes 70 let.  Navštívila nás paní Yvetta Simonová, aby nám nejen zazpívala, ale také se podělila o střípky ze svého bohatého života. Paní Simonová je stále umělecky aktivní a doposud veřejně vystupuje. Tato štíhlá a noblesní dáma nám svou přirozeností, krásným příkladem přístupu k životu a samozřejmě písněmi a vzpomínáním připravila nezapomenutelné odpoledne, kterého se zúčastnili nejen senioři našeho domova, ale také členky LKŽ a ZOZP, které s námi spolupracují (SB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Májová veselice 

ImageV neděli 28. dubna jsme se ve Střeše zúčastnili akce s názvem Májová veselice, na kterou nás pozvaly členky Levicového klubu žen. K poslechu i tanci hrálo rýmařovské „Duo akord“ a musíme říci, že výborně.  Děkujeme organizátorkám za další vydařenou akci (SB).

Pan Štefan na hokeji

Pan Štefan navštívil 26. 02. 2019 hokejový zápas A-týmu HC Olomouc. Splnil si tak své přání díky projektu Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Byli jsme na Jarmarku, 01. 12. 2018

Ani my jsme nechtěli sedět "doma za pecí", ale chtěli jsme dát ruku k dílu při organizaci akce Vrbenské vánoce. Proto je na místě poděkovat paní Simoně Adamové, Martině Kubíkové, Věře Tomanové a Zuzaně Caránkové za výzdobu Ježíškovy dílny, která byla po dobu akce Vrbenské vánoce k dispozici veřejnosti. Děvčata nachystala také tvorbu přáníček, které si mohly vyzkoušet i děti z dětského domova, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Zároveň si děti mohly nazdobit perníčky, které pro ně děvčata napekla.

Ocenění "Dobrá duše" putuje letos i k nám! 

ImagePraha 13. června 2018 – Letos se v Klášteře minoritů svatého Jakuba konal již šestý ročník projektu Dobrá duše, jehož posláním je oceňovat obětavé dobrovolníky i dobrovolnické instituce za jejich přínos. Slavnostním vyhlášením tradičně provázeli moderátoři Aleš Cibulka a Vladimír Hron a role patronky se již třetím rokem ujala bývalá Miss World, Taťána Gregor Brzobohatá.
Odborná porota, složená z partnerů projektu, společnosti HARTMANN-RICO a.s., Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Gerontologického centra, letos neměla jednoduché rozhodování, když musela mezi desítkami dobrovolnických příběhů vybrat jen tři vítězné. Nakonec ale přece jen nejvíce oslovil příběh Vlasty Komínkové z Bystřan, Jarmily Roubíčkové z Prahy a Jaroslavy Mossóczyové z Plzně. 

V kategorii institucí pak odbornou porotu nejvíce zaujal Domov pro seniory Vrbno. Ten již třetím rokem pořádá pro dobrovolníky a seniory rozsáhlý aktivizační projekt s názvem Jedeme v tom společně. „Odbornou porotu velmi zaujala hlavní myšlenka projektu, který se snaží zajímavým způsobem motivovat seniory k pohybové aktivitě, která je pro ně velmi důležitá. Zkrátka se jedná o nesmírně originální počin, který si rozhodně zasloužil naše plné uznání,“ vysvětluje ocenění pro DpS Vrbno Andrea Pissingerová ze společnosti HARTMANN-RICO a.s. Ocenění za naši organizaci převzala v Praze paní místostarostka Ing. Pavla Müllerová, fotografie: Lenka Foltýnová.

Více o projektu: ZDE

Cimbálová muzika Rochus

ImageV sobotu 3. března 2018 nás poctila svou návštěvou cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. Muzikanti ve valašských krojích ze Zlatých Hor nám svými písněmi a virtuózní hrou na housle, kontrabas a především cimbál představili místa, kde jsou lidové tradice a zvyky stále živé. Že dobrá muzika stmeluje a spojuje nejen hudební fajnšmekry, ale také generace a různé profese, je Rochus živým příkladem. Z lidové hudební pokladnice zazněly ty nejznámější a nejlíbeznější písně Valašska, moravského Slovácka i Slovenska.  Nejen, že jsme si všichni zazpívali, ale i  zatančili (SB)

Zpěváci potěšili vrbenské seniory, 23. 11. 2017

ImageZpěváci Petr Bende a Bohouš Josef přišli zazpívat klientům a zaměstnancům z Domova pro seniory Vrbno. Bylo to velmi příjemné setkání. Petr Bende zavzpomínal na spolupráci pro dětské domovy, kdy se dokonce setkal i s panem ředitelem domova na jednom společném vystoupení s dětmi. Bohouš Josef připomněl svou roli krále Heroda v muzikálu Jesus Christ Superstar. Oproti jiným návštěvám pánové předvedli i krátké vystoupení. Petr Bende si dokonce zazpíval písničku s jednou klientkou domova, což vyvolalo velké emoce na obou stranách. Skromnost, pokora a empatie, kterou oba umělci při své hodinové návštěvě předvedli, byly velmi příjemné. (JV)

Spolupráce s MŠ Jesenická, Vrbno pokračuje, 11. 10. 2017

Image

Nastal nový školní rok a nám opětně začalo setkávání s milými předškoláčky z MŠ na Jesenické ulici. Věděli jste, že se dá malovat i provázky? To jen rozpustíte tempery, do nich namočíte provázek, pak jej vyždímáte a dle vlastní fantazie naskládáte na jednu půlku výkresu. Druhou přikryjete a zatížíte knihou. Pak provázky co nejrychlejším cuknutím vytrhnete ven. Pak své dílko otevřete a nestačíte se divit – to připomíná ptáče na růži, to květ kaly, ono vějíř, a tohleto je exotický motýl. A tady vidím veverku, jak sbírá oříšek. Celé dílko se pak zapaspartuje a může zdobit třeba chodbu.  (SB)

Návštěva lesa, 15. 08. 2017

ImageDnešního dne jsme se vydali na návštěvu lesa. Vzhledem k omezené mobilitě většiny našich senirů bylo doposud velmi nesnadné takovouto návštěvu učinit, protože to prostě zdravotní stav většiny uživatelů nedovoloval. A tak jsme se do lesů vraceli jen ve vzpomínkách. Proto děkujeme Biskupským lesům, které nám udělily výjimku ze zákazu vjezdu a stání – čímž nám umožnily znovu si prožít a pocítit na vlastní kůži kouzlo lesa, neboť příroda má blahodárný vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Sylva Bučková

Senioři z Vrbna a z Povážské Bystrice prožili příjemný společný víkend

ImageDomov „Katka“ z Povážské Bystrice je jeden z domovů, který se zapojil do projektu „Jedeme v tom společně“ a virtuálně s námi došlapal do Paříže. Protože jsme si během klání hodně padli do oka, vyslovil domov „Katka“ přání kontaktovat se nejen mediálně, ale také fakticky fyzicky. Slovo dalo slovo a 28. července jsme přivítali hosty. Pana majitele s manželkou, pana ředitele, ergoterapeutku, psycholožku a samozřejmě uživatele. Po ubytování v hotelu Stone, kde je kromě nás přišla přivítat i paní starostka a místostarostka, navštívili náš domov.  Velmi se jim líbil nejen interiér domova, ale zejména zrekonstruovaná zahrada. Poté následovalo taneční a hudební vystoupení Škrpál, k večeru jsme pak vyrizali za sportonvním vyžitím na minigolfové hřiště do Karlovic. V sobotu ráno jsme vyrazili za hlavním cílem našeho víkendového setkání, jímž byl Praděd a Karlova Studánka, kde hosté obdivovali zejména architekturu, čerstvý vzduch a minerální prameny. Každý si nakoupil lázeňské oplatky a také drobný suvenýr. Odpoledne jsme se sešli u česko-slovenského a slovensko-českého kvízového okénka poté jsme se pustili  do turnaje v bowlingu. Nebylo vůbec směrodatné, kdo vyhrál. Důležitá byla radost z pohybu, vzájemná spolupráce, spousta smíchu a neutuchající legrace při takřka virtuózních výkonech. Po večeři, kterou si naši slovenští přátelé nemohli vynachválit, jsme si opět společně povídali, povídali a předali si zkušenosti  obou domovů, diskutovalo se nad legislativou i praktickými poznatky nadmíru náročného poslání poskytování sociální služby.

Velké poděkování za příkladnou vstřícnost, spolupráci a ochotu při organizaci ubytování, stravování, sportovního vyžití či přípravy salonku patří především paní Daniele Galářové z Hotelu Stone, ale také ostatnímu personálu, který se našim hostům vzorně věnoval. Sylva Bučková

Fotogalerii najdete: ZDE

Návštěva sklárny TOMI, 03. 07. 2017

ImageV rámci pobytů, výletů a exkurzí letošního léta jsme navštívili originální sklárnu TOMI, ve které nám dva virtuózní mistři ve svém oboru – pánové Míček a Tomíček - předvedli výrobu replik historického skla, a to především gotického a renesančního skla nápojového, které je vyráběno tradičními metodami, jež se používaly na území Čech ve 13. - 14. století. Oba pánové úspěšně oživují tradiční ruční výrobu a poukazují tak na jedinečnost práce našich předků. Sylva Bučková

Předání dárků od Nadačního fondu Ivany Zemanové, 26. 06. 2017

ImageDne 26. 06. 2017 jsme předali deseti nejlepším závodníkům v projektu Jedeme v tom společně 2 dárky od Nadačního fondu Ivany Zemanové.

V letošním ročníku soutěže proti sobě stálo celkem 53 zařízení na pomyslné trase z Pradědu do Paříže. Manželka prezidenta republiky byla patronem celého ročníku, kdy každému zúčastněnému domovu z České republiky poslala jako poděkování poukazy do lékárny. Jednalo se o zboží v hodnotě 5000,- Kč na jedno zařízení. Závodníkům udělaly dárky velkou radost.

 

Zooterapie v našem domově

V rámci zooterapie jsme 24. 11. 2016 přivítali vzácnou návštěvu. Obě zvířátka dostala také svá nová jména: Anička a Karel!

Hanka Křížková a Tomáš Savka zpívali v našem domově, 21. 11. 2016

ImageV pondělí, 21. listopadu 2016, jsme na našem domově přivítali velmi milé hosty – Hanku Křížkovou a Tomáše Savku – dvě, především muzikálové, hvězdy. Setkání s nimi bylo velice příjemé pro všechny naše seniory. 

Návštěva paní Ivany Zemanové 

ImageV podzimním období nás čekalo i něco příjemného, velmi vzácná návštěva – manželka pana prezidenta, paní Ivana Zemanová. S mírnou nervozitou jsme očekávali, jaká bude…  objevila se  jemná, elegantní, krásná a neskutečně příjemná paní, která se velmi živě zajímala o domov a její obyvatele. Prohlédla si právě rekonstruovanou zahradu, prošla si domov, převzala dárek, pobesedovala s uživateli na pokojích. A než jsme se nadáli, její čas vyměřený pro návštěvu u nás se nachýlil ke konci. Že to byla návštěva příjemná oboustranně, svědčí fakt, že jsme záhy obdrželi z Kanceláře prezidenta republiky poděkování za příjemné pobytí.

Odpočinková zóna na zahradě hotova!

Oprava a realizace zahradních prvků dokončena, kašna zachována v původním prvorepublikovém stylu. Těšíme se na jaro, až kašnu uvedeme do provozu, zároveň také dosadíme další zahradní prvky a květiny. Velké poděkování za realizaci patří patronovi našeho Dps panu Ing. Andreji Babišovi, bez jehož pomoci by realizace nebyla možná. Děkujeme!

Náš projekt na úpravu zahrady podpořen částkou 200 000 Kč

ImageDomov pro seniory Vrbno, p. o. se rozhodl upravit nejen vnitřní vybavení, ale také okolní prostředí, které zpříjemní pobyt klientům. Pro tuto skutečnost byl vypracován projekt na obnovu zahradních prvků, pro revitalizaci zahradních komponentů. Již na počátku léta se podařilo odkrýt původní kašnu z první republiky, vytvořit kolem ní odpočinkovou zónu. Tento týden jsme oficiálně obdrželi výbornou zprávu od našeho patrona – ministra financí a 1. místopředsedy vlády České republiky – pana Ing. Andreje Babiše, že náš projekt podpoří částkou 200 000 Kč. Děkujeme! Přestavba zahrady započne v srpnu. Věříme, že se nám podaří opětovně zprovoznit kašnu, vytvořit k ní přístupovou cestu, nakoupit nové lavičky a dosadit na zahradu další rostliny. 

Posezení před Dps připraveno!

Pro naše seniory, ale i jejich rodinné příslušníky jsme dokončili první fázi revitalizace okolního prostředí. Posezení na léto už má své místo!

Upravujeme okolí našeho Dps!

Začínáme zvelebovat okolí. Nakoupili jsme a zasadili nové rostliny před Dps, dnes nám přišel slunečník a zahradní nábytek, které umístíme před zařízení na opravené kachlíky. Záhony upravíme "kačírkem" a bude to skvělé! A na oknech? "Fungl" nové truhlíky a muškáty! A skalka na hlavní zahradě je taky hotová!

Vybavili jsme seniorům společenskou místnost!

Další úpravy budeme realizovat velmi brzy. V současné době se zaměřujeme na relaxační zóny před budovou a na zahradě.