Zveme všechny rodinné příslušníky našich seniorů a všechny další příznivce našeho domova..........pojďte s námi prožít Štědrý den tak trochu jinak 

Čeká nás dopoledne plné vánočních tradic, koled, ochutnávání tradičních vánočních pokrmů a spousta překvapení. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

pozvánka vánoce.pdf (128kb)

Jak prožíváme adventní čas....

Adventní čas by měl být časem klidu, setkávání s přáteli a pokojné přípravy na Vánoce. A přesně tak chceme, aby v těchto dnech vypadal život v našem domově. Věnujeme se pečení a zdobení perníčků, proběhlo setkání s dětmi z mateřské školy, pár hudebních vystoupení, všude voní cukroví. A protože jsme na adventním věnci zapálili teprve druhou svíčku, spousta akcí nás teprve čeká.....

Adventní program 2019 (174kb)

I letos se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata nerozdávají jen dárky, ale hlavně radost tam, kde to má obrovský smysl. Už teď k nám začínají proudit hromady krásně zabalených dárků a mnoho z nich provází nádherná přání, která neznějí jako obyčejné fráze, ale dotknou se srdce a nechají na něm trvalou stopu. Abychom dodrželi tradice skutečných Vánoc, dárky zatím zůstávají zabalené a k našim seniorům doputují až o Štědrém dnu. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se starají o to, aby všichni senioři mohli prožít skutenčné Vánoce s pocitem, že na ně někdo skutečně myslí. 

Vydali jsme nový čtvrtletní zpravodaj našeho domova...... 

........podívat se na něj můžete v záložce Aktivity - Domováček

 

Výroba papírových draků s dětmi z dětského domova

Jednu uplakanou sobotu jsme věnovali společné práci s dětmi z dětského domova ve Vrbně pod Pradědem.  Vyráběli jsme papírové draky a mnohé z nás překvapilo, kolik zkušeností naši senioři mají a jak rádi je předávají dál. Odpoledne bylo velmi příjemné a  ještě dlouho v nás vydržel svěží vítr pohody a dobré nálady, který s dětmi do našeho domova vždy přichází. 

Taneční terapie

11.9. 2019 nás díky spolupráci paní ředitelky Centra sociálních služeb Pohoda v Bruntálu navštívil pan Petr Veleta, choreograf, taneční mistr a terapeut. Našim seniorům zprostředkoval nevšední zážitek ve formě pohybu, tance a dávno zapomenutých tanečních kroků. Během chvilky svým elánem, dobrou náladou, galantností a šarmem přesvědčil většinu našich seniorů o tom, že slova jako to nejde a já nemůžu, jsou pouze naučenými frázemi. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poslední  prázdninové výlety

Poslední letní dny jsme si všichni zpříjemnili několika nádhernými výlety. Každý si mohl přijít na své, ať se už jednalo o Africké muzeum Safari v Holčovicích - Jelení, jehož součástí je i krásný ZOO park, o arboretum Nový Dvůr, či jen o procházku a krátkou relaxaci v lázních v Jeseníku. Nabídka výletů, které pro naše seniory organizujeme, je opravdu pestrá a zájem o výlety rok od roku stoupá. 

Relaxační místnost

Pro naše seniory jsme zprovoznili relaxační místnost. Je volně přístupná všem zájemcům a nachází se vedle hlavního schodiště v 1. patře. V místnosti mohou naši senioři kdykoliv během dne odpočívat, pustit si relaxační hudbu, barevná světla, či využít masážní křeslo.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

Dne 12.9.2019 v době od 7:30 do 19:30 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny  v místní části Vrbna pod Pradědem - Mnichov.  V této době bude sociální služba poskytována v nouzovém režimu, prosíme o toleranci k přijatým opatřením. Zároveň oznamujeme, že v důsledku přerušení dodávky elektřiny nebudou v provozu pevné telefonní linky. Vedoucí pracovníci budou k zastižení na mobilních číslech uvedených v kontaktech, v běžném provozu bude funkční telefonní  číslo pracovníků přímé péče 797 972 726.

SCAN0003.PDF (428kb)

Reminiscenční místnost

Pro naše obyvatele jsme otevřeli dobově zařízenou místnost, kde na všechny dýchne atmosféra starých časů. Je zařízena ve stylu obývacího pokoje a najdete ji hned vedle hlavního schodiště v přízemí budovy. Slouží  pro společné setkávání obyvatel, ale i pro vzpomínkové tearpie. Je volně přístupná a obyvatelé v ní mohou kdykoliv posedět s přáteli i rodinami. 

Vrbenské slavnosti v novém kabátě

Image​Vrbenské slavnosti se řadu let řadu let odehrávaly v areálu bývalého koupaliště a letos…změna. Spousta lidí si nedokázala představit, jak může vypadat pódium u Pošty, jak se tam vejde taková spousta lidí, kde budou stánky....všechno ale dopadlo nad očekávání dobře - a to i pro naše seniory. 
V sobotu dopoledne pro ně začínal program  vystoupením  hudební skupiny Black Band, kterou většina seniorů zná z televizní stanice „Šlágr“, takže si s nimi  nejen zatančili pěkně od podlahy, ale také zazpívali pěkně od plic. Občerstvení bylo ve všech směrech dostatek, dobré nálady nadbytek a radost z příjemně prožitých chvil ještě dlouho doznívala. Těšíme se na další ročník a děkujeme všem organizátorům vydařené akce (SB, ZC, VT).

Návštěva výstavy prací žáků ZUŠ, výtvarný obor - Vrbno

ImageV kulturním středisku Střecha se konala výstava prací dětí ZUŠ v Bruntále, pobočky ve Vrbně pod Pradědem – obor výtvarná činnost. Keramika, prostorová tvorba, kresba, malba, grafika… Zachycení reálného světa i zpracování světa iluzí. Hra s barvou i tóny, zpracování vjemů a pocitů, či pouhé mazlení se s barvou… Kresba různými materiály a jejich vzájemné prolínání, zpracování jednoho tématu různými technikami i úhlem pohledu. Vše bylo zastoupeno. Výtvarná kultura nám zprostředkovává vztahy mezi člověkem, životem a uměním. Vždy nás o něco obohatí a tato výstava prací nebyla výjimkou (ZC, SB).

Vzácná návštěva stálice naší populární hudby

ImageDne 9. května jsme v našem domově přivítali stálici naší populární hudby, která, ač je to k nevíře, zpívá už přes 70 let.  Navštívila nás paní Yvetta Simonová, aby nám nejen zazpívala, ale také se podělila o střípky ze svého bohatého života. Paní Simonová je stále umělecky aktivní a doposud veřejně vystupuje. Tato štíhlá a noblesní dáma nám svou přirozeností, krásným příkladem přístupu k životu a samozřejmě písněmi a vzpomínáním připravila nezapomenutelné odpoledne, kterého se zúčastnili nejen senioři našeho domova, ale také členky LKŽ a ZOZP, které s námi spolupracují (SB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Májová veselice 

ImageV neděli 28. dubna jsme se ve Střeše zúčastnili akce s názvem Májová veselice, na kterou nás pozvaly členky Levicového klubu žen. K poslechu i tanci hrálo rýmařovské „Duo akord“ a musíme říci, že výborně.  Děkujeme organizátorkám za další vydařenou akci (SB).

Pan Štefan na hokeji

Pan Štefan navštívil 26. 02. 2019 hokejový zápas A-týmu HC Olomouc. Splnil si tak své přání díky projektu Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Záštita projektu Jedeme v tom společně 4 od manželky prezidenta republiky, 21. 02. 2019

Image

Záštita projektu Jedeme v tom společně 4 od prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., 25. 1. 2019

Image

Byli jsme na Jarmarku, 01. 12. 2018

Ani my jsme nechtěli sedět "doma za pecí", ale chtěli jsme dát ruku k dílu při organizaci akce Vrbenské vánoce. Proto je na místě poděkovat paní Simoně Adamové, Martině Kubíkové, Věře Tomanové a Zuzaně Caránkové za výzdobu Ježíškovy dílny, která byla po dobu akce Vrbenské vánoce k dispozici veřejnosti. Děvčata nachystala také tvorbu přáníček, které si mohly vyzkoušet i děti z dětského domova, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Zároveň si děti mohly nazdobit perníčky, které pro ně děvčata napekla.

Náš "retro" Den otevřených dveří

ImageDne 20. 09. 2018 proběhl na našem Domově pro seniory, Vrbno, p. o. tradiční Den otevřených dveří – Den seniorů za účasti řady hostů. Přivítali jsme u nás paní starostku města paní Květu Kubíčkovou či zástupce domovů z Bruntálu i Krnova. Náš retro svátek okořenili také účinkující z řad dětí z MŠ Jesenická Vrbno pod Pradědem, zpěvák Kamil Kováč, kapela Řebřiňák či Pavel Elvis Pavlovský z Krnova. 

Naši akci bychom nedokázali realizovat bez sponzorů. Děkujeme zejména Ing. Petru Grossovi, panu Petru Sukovi – Odetka, panu Pavlu Kamenskému, Pradědskému lesnímu závodu, panu Žalákovi – Pstruhařství, paní J. Jägermannové, panu Milanu Jelínkovi, panu Čudovskému a panu Čermákovi, panu Janu Večeřovi, panu Fajtlovi, paní Kalincové, firmě ATQ, panu Petru Zmydlochovi – PZ stav, panu Fitzovi, panu Sivulkovi, firmě Violka Jana Palyzy a mnoha dalším. Za Dps Vrbno Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace

Schválení projektu Nadací Agel, 28. 07. 2018

Děkujeme Nadaci Agel za schválení projektu na nové kompenzační pomůcky pro naše uživatele!

Image

Ocenění "Dobrá duše" putuje letos i k nám! 

ImagePraha 13. června 2018 – Letos se v Klášteře minoritů svatého Jakuba konal již šestý ročník projektu Dobrá duše, jehož posláním je oceňovat obětavé dobrovolníky i dobrovolnické instituce za jejich přínos. Slavnostním vyhlášením tradičně provázeli moderátoři Aleš Cibulka a Vladimír Hron a role patronky se již třetím rokem ujala bývalá Miss World, Taťána Gregor Brzobohatá.
Odborná porota, složená z partnerů projektu, společnosti HARTMANN-RICO a.s., Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Gerontologického centra, letos neměla jednoduché rozhodování, když musela mezi desítkami dobrovolnických příběhů vybrat jen tři vítězné. Nakonec ale přece jen nejvíce oslovil příběh Vlasty Komínkové z Bystřan, Jarmily Roubíčkové z Prahy a Jaroslavy Mossóczyové z Plzně. 

V kategorii institucí pak odbornou porotu nejvíce zaujal Domov pro seniory Vrbno. Ten již třetím rokem pořádá pro dobrovolníky a seniory rozsáhlý aktivizační projekt s názvem Jedeme v tom společně. „Odbornou porotu velmi zaujala hlavní myšlenka projektu, který se snaží zajímavým způsobem motivovat seniory k pohybové aktivitě, která je pro ně velmi důležitá. Zkrátka se jedná o nesmírně originální počin, který si rozhodně zasloužil naše plné uznání,“ vysvětluje ocenění pro DpS Vrbno Andrea Pissingerová ze společnosti HARTMANN-RICO a.s. Ocenění za naši organizaci převzala v Praze paní místostarostka Ing. Pavla Müllerová, fotografie: Lenka Foltýnová.

Více o projektu: ZDE

PODPORA NAŠEHO PROJEKTU OD VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ, 3. 4. 2018

Děkujeme ze srdce Výboru dobré vůle za podporu našeho projektu ve výši 30.000 Kč. Díky tomuto projektu můžeme naplno rozjet reminiscenci. Děkujeme!

Image

Cimbálová muzika Rochus

ImageV sobotu 3. března 2018 nás poctila svou návštěvou cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. Muzikanti ve valašských krojích ze Zlatých Hor nám svými písněmi a virtuózní hrou na housle, kontrabas a především cimbál představili místa, kde jsou lidové tradice a zvyky stále živé. Že dobrá muzika stmeluje a spojuje nejen hudební fajnšmekry, ale také generace a různé profese, je Rochus živým příkladem. Z lidové hudební pokladnice zazněly ty nejznámější a nejlíbeznější písně Valašska, moravského Slovácka i Slovenska.  Nejen, že jsme si všichni zazpívali, ale i  zatančili (SB)

Senioři v silničním provozu, beseda s PČR, březen 2018

Zajištění mobility ve stáří znamená být schopen účastnit se společenských aktivit a podílet se na životě společnosti. A protože i starší lidé jsou účastníky silničního provozu - ať už jako řidiči nebo cyklisté či chodci,  je potřeba dodržovat všechny zásady bezpečného pohybu na komunikaci. A jelikož se pomalu, ale jistě blíží jaro, tak se i naši senioři vydají na vycházky, procházky, akce ve městě, návštěvy apod. Proto jsme pozvali na besedu příslušníky Policie ČR, aby nám osvěžili paměť a připomněli základní pravidla a novinky v oblasti pohybu na komunikacích ve městě i mimo něj. Hovořili jsme sice i o řidičích, cyklistech a vozíčkářích, přesto jsme nejvíce času věnovali chodcům.  Za velmi plodné povídání – nejen o bezpečnosti na komunikacích, ale také o násilí na seniorech, včetně toho domácího, za propagační materiály a kontakty děkujeme podpraporčíkovi Robertu Valentovi a praporčíkovi Michalu Tomanovi. Za pravidelnou spolupráci, za účast na našich akcích, za besedy a ochotu vyjít nám kdykoli vstříc, patří velké poděkování npor. Jiřímu Janákovi. Těšíme se na další spolupráci. (SB)

Záštita první dámy, paní Ivany Zemanové, 1. 3. 2018

záštita IZ.pdf (522kb)

Český rozhlas Pardubice o našem projektu Jedeme v tom společně 3, 26. 2. 2018

Úspěšná akce je zpátky. Po loňském výšlapu do Paříže tentokrát zájemci z domovů pro seniory vyrazí na takovou domácí trasu. Díky projektu Jedeme v tom společně symbolicky objedou Česko a Slovensko (ČRo, Pardubice) . Odkaz na rozhovor a celý článek: ZDE.

Záštita projektu Jedeme v tom společně 3 od prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., 26. 2. 2018

záštita prof. Vondráka.pdf (1,00Mb)

Zpěváci potěšili vrbenské seniory, 23. 11. 2017

ImageZpěváci Petr Bende a Bohouš Josef přišli zazpívat klientům a zaměstnancům z Domova pro seniory Vrbno. Bylo to velmi příjemné setkání. Petr Bende zavzpomínal na spolupráci pro dětské domovy, kdy se dokonce setkal i s panem ředitelem domova na jednom společném vystoupení s dětmi. Bohouš Josef připomněl svou roli krále Heroda v muzikálu Jesus Christ Superstar. Oproti jiným návštěvám pánové předvedli i krátké vystoupení. Petr Bende si dokonce zazpíval písničku s jednou klientkou domova, což vyvolalo velké emoce na obou stranách. Skromnost, pokora a empatie, kterou oba umělci při své hodinové návštěvě předvedli, byly velmi příjemné. (JV)

Náš další projekt s názvem "Moderní domov" byl Výborem dobré vůle podpořen, 30. 10. 2017

Image

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, že podpořil náš další projekt s názvem "Moderní domov" částkou 80.000 Kč.

Díky této částce zakoupíme našim klientů další nové polohovací postele. Děkujeme.

Spolupráce s katedrou informatiky Univerzity Palackého v Olomouci zahájena, 18. 10. 2017

ImageNa novém softwaru pro projekt Jedeme v tom společně 3 jsme zahájili spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ta nám nabídla kvalitnější tvorbu aplikace, díky které se soutěžící budou moci přihlásit do soutěže. Aplikace zároveň umožní hlásit denní výsledky. Odpadne tedy nutnost výsledky posílat organizátorům, jak tomu bylo v prvních dvou ročnících. Zároveň on-line prostředí umožní vytvářet průběžné statistiky, sledovat výsledky družstev i jednotlivců. Výsledky se tedy každodenně budou zapisovat on-line do 16:00 hodin. Počet jednotlivých organizací tedy nebude pro následující ročník omezen. Děkujeme týmu katedry informatiky, která se stala oficiálním partnerem soutěže.

Spolupráce s MŠ Jesenická, Vrbno pokračuje, 11. 10. 2017

Image

Nastal nový školní rok a nám opětně začalo setkávání s milými předškoláčky z MŠ na Jesenické ulici. Věděli jste, že se dá malovat i provázky? To jen rozpustíte tempery, do nich namočíte provázek, pak jej vyždímáte a dle vlastní fantazie naskládáte na jednu půlku výkresu. Druhou přikryjete a zatížíte knihou. Pak provázky co nejrychlejším cuknutím vytrhnete ven. Pak své dílko otevřete a nestačíte se divit – to připomíná ptáče na růži, to květ kaly, ono vějíř, a tohleto je exotický motýl. A tady vidím veverku, jak sbírá oříšek. Celé dílko se pak zapaspartuje a může zdobit třeba chodbu.  (SB)

Informace o zvýšení úhrad za poskytované služby

informujeme, že s platností od 1. 11. 2017 dojde ke zvýšení úhrady za poskytované služby: ubytování o 10 Kč, strava o 10 Kč. Současně dochází ke změně cen u fakultativních služeb. Podrobnější informace najdete na nástěnkách v Dps, případně je získáte u sociálního pracovníka.

Hlasujte pro naši zahrádku, říjen 2017

ImageZapojili jsme se do soutěže MOBILNÍ ZAHRÁDKA 2017. Vyberte fotografii naší zahrádky, klikněte na tlačítko umístěné pod fotografií "HLASOVAT". Vyplňte svůj e-mail a potvrďte kliknutím na tlačítko "PŘIDAT HLAS".  Soutěžit můžete: ZDE!

Hlasovat je možné od 1.10.2017 od 8:00 hod. do 31.10.2017 do 20:00 hod. Každý hlasující bude zařazen do losování o ceny. Tři soutěžící s fotografií s nejvyšším počtem hlasů získají finanční poukázky pro nákup zboží v e-shopu firmy Marli.

Den otevřených dveří v Dps Vrbno, 14. 9. 2017

ImageV úvodu přivítal pan ředitel zástupce organizací a spolků – zástupce zřizovatele, zástupce Mnichovského osadního výboru, LKŽ, svazu invalidů, charity Jeseník, Domova Pohoda z Bruntálu, sponzory, rodinné příslušníky uživatelů i veřejnost.

Pestrý program zahájily děti z MŠ Jesenická svým hudebním pásmem. Nutno podotknout, že děti teprve nastoupily po prázdninách a už nacvičovaly, aby se mohly stát rozkošným úvodem našeho Dne seniorů. V rytmu flamenca nám svůj temperament předvedla také taneční skupina orientálních tanců „Dambra“ z Bruntálu. Svými lidovými písněmi přispěla do bohatého programu i cimbálovka z Krnova, která rozezpívala publikum. Mezi jednotlivými čísly programu nás roztančila skupina „Řebřiňák“.

Na plakátech jste se mohli dozvědět, že „možná přijde i kouzelník.“ Nejen, že přišel, ale také nás překvapil svými triky a magickými kousky. A pak nastoupil hřeb večera, do poslední chvíle utajovaná, mezinárodní hvězda. Měli jsme to neuvěřitelné štěstí, že nás navštívil sám král rokenrolu – Elvis Presley. Bylo to nejen velmi milé překvapení, ale zároveň také dech beroucí vystoupení. Kromě programu si naši hosté, veřejnost i naši uživatelé mohli vyzkoušet disciplíny nejprestižnějších aktivit:

  • Jedeme v tom společně -  jízdu na rotopedu,
  • Letní olympijské hry – hod podkovou,
  • Virtuální univerzita – odpovídat na otázky z oblasti přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.

ImageA vydanou energii mohli všichni doplnit na rautu. To všechno by však nebylo možné uskutečnit bez podpory sponzorů, kterým z celého srdce děkujeme.

A aby všem překvapením nebyl konec, druhý den, 15. září, nás navštívila královna našeho country – neskutečně charismatická, milá a laskavá dáma, paní Věra Martinová, která si prošla zahradu, obdivovala rekonstruovanou kašnu, popovídala si s našimi uživateli a zanechala tu po sobě punc skromnosti a pokory. Sylva Bučková, Dps Vrbno, p. o.

Návštěva lesa, 15. 08. 2017

ImageDnešního dne jsme se vydali na návštěvu lesa. Vzhledem k omezené mobilitě většiny našich senirů bylo doposud velmi nesnadné takovouto návštěvu učinit, protože to prostě zdravotní stav většiny uživatelů nedovoloval. A tak jsme se do lesů vraceli jen ve vzpomínkách. Proto děkujeme Biskupským lesům, které nám udělily výjimku ze zákazu vjezdu a stání – čímž nám umožnily znovu si prožít a pocítit na vlastní kůži kouzlo lesa, neboť příroda má blahodárný vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Sylva Bučková

Senioři z Vrbna a z Povážské Bystrice prožili příjemný společný víkend

ImageDomov „Katka“ z Povážské Bystrice je jeden z domovů, který se zapojil do projektu „Jedeme v tom společně“ a virtuálně s námi došlapal do Paříže. Protože jsme si během klání hodně padli do oka, vyslovil domov „Katka“ přání kontaktovat se nejen mediálně, ale také fakticky fyzicky. Slovo dalo slovo a 28. července jsme přivítali hosty. Pana majitele s manželkou, pana ředitele, ergoterapeutku, psycholožku a samozřejmě uživatele. Po ubytování v hotelu Stone, kde je kromě nás přišla přivítat i paní starostka a místostarostka, navštívili náš domov.  Velmi se jim líbil nejen interiér domova, ale zejména zrekonstruovaná zahrada. Poté následovalo taneční a hudební vystoupení Škrpál, k večeru jsme pak vyrizali za sportonvním vyžitím na minigolfové hřiště do Karlovic. V sobotu ráno jsme vyrazili za hlavním cílem našeho víkendového setkání, jímž byl Praděd a Karlova Studánka, kde hosté obdivovali zejména architekturu, čerstvý vzduch a minerální prameny. Každý si nakoupil lázeňské oplatky a také drobný suvenýr. Odpoledne jsme se sešli u česko-slovenského a slovensko-českého kvízového okénka poté jsme se pustili  do turnaje v bowlingu. Nebylo vůbec směrodatné, kdo vyhrál. Důležitá byla radost z pohybu, vzájemná spolupráce, spousta smíchu a neutuchající legrace při takřka virtuózních výkonech. Po večeři, kterou si naši slovenští přátelé nemohli vynachválit, jsme si opět společně povídali, povídali a předali si zkušenosti  obou domovů, diskutovalo se nad legislativou i praktickými poznatky nadmíru náročného poslání poskytování sociální služby.

Velké poděkování za příkladnou vstřícnost, spolupráci a ochotu při organizaci ubytování, stravování, sportovního vyžití či přípravy salonku patří především paní Daniele Galářové z Hotelu Stone, ale také ostatnímu personálu, který se našim hostům vzorně věnoval. Sylva Bučková

Fotogalerii najdete: ZDE

Návštěva sklárny TOMI, 03. 07. 2017

ImageV rámci pobytů, výletů a exkurzí letošního léta jsme navštívili originální sklárnu TOMI, ve které nám dva virtuózní mistři ve svém oboru – pánové Míček a Tomíček - předvedli výrobu replik historického skla, a to především gotického a renesančního skla nápojového, které je vyráběno tradičními metodami, jež se používaly na území Čech ve 13. - 14. století. Oba pánové úspěšně oživují tradiční ruční výrobu a poukazují tak na jedinečnost práce našich předků. Sylva Bučková

Předání dárků od Nadačního fondu Ivany Zemanové, 26. 06. 2017

ImageDne 26. 06. 2017 jsme předali deseti nejlepším závodníkům v projektu Jedeme v tom společně 2 dárky od Nadačního fondu Ivany Zemanové.

V letošním ročníku soutěže proti sobě stálo celkem 53 zařízení na pomyslné trase z Pradědu do Paříže. Manželka prezidenta republiky byla patronem celého ročníku, kdy každému zúčastněnému domovu z České republiky poslala jako poděkování poukazy do lékárny. Jednalo se o zboží v hodnotě 5000,- Kč na jedno zařízení. Závodníkům udělaly dárky velkou radost.

 

Šeky do lékárny z kanceláře manželky prezidenta republiky, 14. 06. 2017

Za naši aktivitu v projektu "Jedeme v tom společně 2 aneb Jedeme do Paříže" jsme obdrželi pro naše klienty dárkové šeky do lékárny BENU v hodnotě 5.000 Kč. Za šeky budou nakoupeny pomůcky a doplňky pro závodící sportovce. Máme radost z toho, že byly (na naše doporučení) ocěněny stejným darem také všechny ostatní zapojené domovy z České republiky. Děkujeme!

Image

Podpora našeho projektu na modernizaci vybavení, 2. 6. 2017

Dnes jsme obdrželi krásnou informaci. Náš projekt "Moderní domov", který je určen na modernizaci pokojů seniorů, byl podpořen v plné výši částkou 474.000 Kč díky Nadaci Agrofert. Díky projektu letos zakoupíme nové a moderní postele, skříně, noční stolky, křesla apod. Děkujeme!

 Image

Poděkování za soutěž Jedeme v tom společně od paní Ivany Zemanové, 01. 06. 2017

Image

Spolupráce s Kontem Bariéry – Nadací Charty 77 pokračuje, 09. 05. 2017

Dne 9. 5. 2017 jsme obdrželi radostnou zprávu. Náš projekt, který byl předložen Kontu Bariéry – Nadaci Charty 77, byl schválen částkou 25 000 Kč. Obdržíme díky tomuto projektu novou polohovací postel pro naše klienty. 
Děkujeme ředitelce nadace paní Mgr. Boženě Jirků a radě projektu ve složení:

Luboš Beniak, MUDr. Martin Bojar, CSc., PhDr. Běla Hejná, Jan Kačer, Mgr. Martin Kovář, Ph.D., Jiří Lábus, MUDr. Jan Marušiak, CSc., PhDr. Jan Pičman, PhDr. Jiřina Šiklová, PhDr. Štěpán Beneš, doc. PhDr. Dana Štěrbová, PhD., PhDr. Jaroslav Šturma, MUDr. Lia Vašíčková a PhDr. Ludmila Vostřáková.

potvrzení Bariéry - Ch77, 2017.jpg (183kb)

Projekt Jedeme v tom společně 2 aneb Jedeme do Paříže nabírá na síle!

Sledujte FB soutěže: ZDE, kde budeme umísťovat nejčerstvější informace. Blíže k projektu také: ZDE. Oficiálně se přihlásila tato zařízení:

Image​​​​


Náš další projekt podpořen částkou 66 000 Kč​

ImageDnes jsme obdrželi příjemnou zprávu. Náš projekt na další spolupráci s MŠ Jesenická byl na rok 2017 podpořen částkou 66. 000 Kč. Díky tomu naše mezigenerační spolupráce může pokračovat i v následujícím  roce. V plánu jsou rukodělná dopoledne, sportovní dopoledne, společné výlety, sázení stromečků a bylinek, užijeme si společné přednášky o Jesenících, rytmická cvičení – společně s dětmi, minigolf – společná a smíšená družstva, společnou návštěvu divadelního představení, pantomimu a komunikační dovednosti. Máme v plánu výlet do Karlovy Studánky, posezení na zahradě domova, opékání, obnovíme čtení dětem před spaním a další aktivity. Těšíme se a děkujeme Nadačnímu fondu Agrofert.

Zooterapie v našem domově

V rámci zooterapie jsme 24. 11. 2016 přivítali vzácnou návštěvu. Obě zvířátka dostala také svá nová jména: Anička a Karel!

Hanka Křížková a Tomáš Savka zpívali v našem domově, 21. 11. 2016

ImageV pondělí, 21. listopadu 2016, jsme na našem domově přivítali velmi milé hosty – Hanku Křížkovou a Tomáše Savku – dvě, především muzikálové, hvězdy. Setkání s nimi bylo velice příjemé pro všechny naše seniory. 

Návštěva paní Ivany Zemanové 

ImageV podzimním období nás čekalo i něco příjemného, velmi vzácná návštěva – manželka pana prezidenta, paní Ivana Zemanová. S mírnou nervozitou jsme očekávali, jaká bude…  objevila se  jemná, elegantní, krásná a neskutečně příjemná paní, která se velmi živě zajímala o domov a její obyvatele. Prohlédla si právě rekonstruovanou zahradu, prošla si domov, převzala dárek, pobesedovala s uživateli na pokojích. A než jsme se nadáli, její čas vyměřený pro návštěvu u nás se nachýlil ke konci. Že to byla návštěva příjemná oboustranně, svědčí fakt, že jsme záhy obdrželi z Kanceláře prezidenta republiky poděkování za příjemné pobytí.

Dostali jsme poděkování z prezidentské kanceláře, velmi si jej vážíme!

Image

 

Odpočinková zóna na zahradě hotova!

Oprava a realizace zahradních prvků dokončena, kašna zachována v původním prvorepublikovém stylu. Těšíme se na jaro, až kašnu uvedeme do provozu, zároveň také dosadíme další zahradní prvky a květiny. Velké poděkování za realizaci patří patronovi našeho Dps panu Ing. Andreji Babišovi, bez jehož pomoci by realizace nebyla možná. Děkujeme!

Náš projekt na úpravu zahrady podpořen částkou 200 000 Kč

ImageDomov pro seniory Vrbno, p. o. se rozhodl upravit nejen vnitřní vybavení, ale také okolní prostředí, které zpříjemní pobyt klientům. Pro tuto skutečnost byl vypracován projekt na obnovu zahradních prvků, pro revitalizaci zahradních komponentů. Již na počátku léta se podařilo odkrýt původní kašnu z první republiky, vytvořit kolem ní odpočinkovou zónu. Tento týden jsme oficiálně obdrželi výbornou zprávu od našeho patrona – ministra financí a 1. místopředsedy vlády České republiky – pana Ing. Andreje Babiše, že náš projekt podpoří částkou 200 000 Kč. Děkujeme! Přestavba zahrady započne v srpnu. Věříme, že se nám podaří opětovně zprovoznit kašnu, vytvořit k ní přístupovou cestu, nakoupit nové lavičky a dosadit na zahradu další rostliny. 

Čestné uznání pro Domov pro seniory Vrbno najdete níže:

čestnéuznání.pdf (960kb)

I my pomáháme potřebným...

poděkování.pdf (350kb)

Letní olympijské hry, 16. 06. 2016

Dnes u nás proběhly Letní olympijské hry pro domovy seniorů z Vrbna pod Pradědem, Bruntálu, Krnova, Havířova, Ostravy a Brna. Děkuji všem spolupracovníkům, bez nichž by celá akce nemohla proběhnout! Děkuji také sponzorům - Lékárna J. Klapuchové, Lékárna Dr. Max a Europe Direct Česká republika. 

Posezení před Dps připraveno!

Pro naše seniory, ale i jejich rodinné příslušníky jsme dokončili první fázi revitalizace okolního prostředí. Posezení na léto už má své místo!

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Upravujeme okolí našeho Dps!

Začínáme zvelebovat okolí. Nakoupili jsme a zasadili nové rostliny před Dps, dnes nám přišel slunečník a zahradní nábytek, které umístíme před zařízení na opravené kachlíky. Záhony upravíme "kačírkem" a bude to skvělé! A na oknech? "Fungl" nové truhlíky a muškáty! A skalka na hlavní zahradě je taky hotová!

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Vybavili jsme seniorům společenskou místnost!

Další úpravy budeme realizovat velmi brzy. V současné době se zaměřujeme na relaxační zóny před budovou a na zahradě.