Zákaz návštěv v DPS

Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění Covid 19 v regionu a především na doporučení praktických lékařů z Vrbna pod Pradědem přistupujeme k výraznému omezení návštěv v DPS. S platností od 9.11.2021 bude návštěva umožněna pouze u seniorů v terminálním stádiu. Uvědomujeme si závažnost tohoto rozhodnutí, ale snažíme se chránit zdraví a životy vašich nejbližších. Děkujeme za pochopení. 

Se svými blízkými můžete zůstat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp či Skype. Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit prostřednictvím aplikace WhatsApp je 775 894 759, na Skypu uživatelské jméno DPS Vrbno.

Navýšení ceny stravného 

S platností od 1.9.2021 dochází k navýšení ceny celodenního stravného pro uživatele DPS Vrbno, a to o 5, - Kč. Důvodem je neustálý nárůst nákladů na suroviny a energie. Cena celodenního stravného v racionálním režimu se zvyšuje na částku 158,- Kč za den a v diabetickém režimu 168,- Kč za den. 

Kromě toho upozorňujeme na zavedení nové stravovací jednotky, a to v režimu stravy s nutriční podporou, částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou. Tuto stravovací jednotku navrhujeme konkrétním seniorům vždy ve spolupráci s nutričním poradcem a celodenní sravné v tomto režimu je ve výši 148,- Kč. 

Podrobně Vás o změnách  budou postupně informovat naše sociální pracovnice, pro případné informace volete prosím  na tel.: 739 012 493

Změna v prokazování bezinfekčnosti

S platností od 9.7.2021  se na základě mimořádného opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN mění doba, od které je možno očkovanou osobu proti onemocnění Covid19 považovat za bezinfekční. Nově musí uplynout 14 dnů od aplikace druhé očkovací dávky, nebo 14 dnů od první dávky v případě jednodávkové vakcíny. To znamená, že všechny ostatní osoby  (včetně osob s nedokončeným plným očkováním) musí pří realizaci návštěv v DPS prokazovat bezinfekčnost prostřednictvím negativních POC nebo PCR testů. 

Nové nařízení k realizaci návštěv v DPS

Prosíme všechny návštěvníky o pečlivé dodržování nastavených pravidel, která najdete v příloze. Jedině tak můžeme ochránit vaše blízké. Na základě negativních zkušeností zároveň upozorňujeme na to, že při opakovaném porušení pravidel bude každá návštěva okamžitě ukončena.

Návštěvy.pdf (103kb)

Aktuální informace k testování návštěv

Dle Mimořádného opatření  č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN může každý občan požádat 4x v kalendářním měsíci o provedení vyšetření na  stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV- 2  prostřednictvím POC antigenních testů, a to však nejvýše 1x za 7 dnů. Vzhledem k tomu, že je pro  nás administrativě velmi náročné kontrolovat počet již provedených testů u konkrétní osoby v dném měsíci, s platností od 7.6.2021 končíme s prováděním antigenních testů pro návštěvy v DPSV návaznosti na tuto změnu testovacího přístupu nemáme v současné době dostatečnou kapacitu zaměstnanců na kontrolu, případné provedení testů a následně na jejich okamžité elektronické zavedení do systému Informačního systému infekčních nemocí. Využívejte prosím zdravotnická zařízení v okolí a nechejte si provést testy v odběrových centrech, kde Vám současně vystaví certifikát o provedeném testování. 

Informace k realizaci návštěv v DPS platné od 24.5.2021

Jsme rádi, že můžeme znovu rozšířit počet návštěv seniorů v našem domově. Nová opatření k realizaci návštěv vycházejí z těch, na která jsme už zvyklí. Výraznější změna je pouze v doložení potvrzení o negativním výsledku antigenního či PCR testu. Testování už, vzhledem k vyššímu počtu návštěv, nejsme schopni před každou návštěvou nadále zajišťovat. Návštěvníci musí proto přijít s vlastním potvrzením. Abychom situacii trochu ulevili, v pondělí a ve čtvrtek v době od 13:00 do 14:00 mohou využít bezplatné testování, které nabízíme. Po testování v této době obdrží potvrzení o výsledku testu, které následně mohou využít při návštěvě realizované do 48 hodin. Nově umožňujeme návštěvu i dětem. Prostudujte si prosím přiložený soubor, ve kterém najdete všechny potřebné informace. Pro případné upřesnění informací volejte tel.  797 977 640. 

Pokyn k návštěvám.pdf (205kb)

První jarní pozdrav 

O první jarní pozdrav všem našim seniorům se letos postaraly děti ze Základní školy Jesenická z Bruntálu. S dětmi druhých ročníků se naši senioři pravidelně setkávají v online prostředí už nějakou dobu, a to při chvilkách společného čtení. S prvními slunečními paprsky k nám do domova jednoho dne dorazila spousta krásných barevných pohlednic a v zápětí i záplava barevně veselých  primulek. Díky pohlednicím doputoval adresně každému ze seniorů  pozdrav od jednoho konkrétního žáčka a květinky pak přinesly jaro do každého pokoje. Za příjemné překvapení děkujeme a určitě se těšíme na další spolupráci. 

Aktuální informace k vývoji epidemiologické situace

  • Od 1.3.2021 do 21.3.2021 neumožňujeme návštěvy seniorů v DPS. Návštěvy jsou možné pouze u seniorů v terminálním stádiu, a to pouze po předchozí domluvě s vedoucí zdravotního úseku Mgr. Petrou Fúzikovou, tel. 797 972 725. 
  • Pro seniory platí zákaz opouštět DPS. Výjimky jsou možné pouze za účelem neodkladného vyšetření ve zdravotnickém zařízení. V termínu od 1.3.2021 neumožňujeme seniorům možnost krátkodobých, ani delších pobytů u rodin.  Po těchto pobytech musí být senior v izolaci po dobu 10 dnů. Izolační lůžka využíváme pro seniory, kteří se vrací z vyšetření a hospitalizací. Není v našich možnostech počet těchto lůžek navyšovat. ​
  • Ke kontaktu se svými blízkými využijte možnost telefonických hovorů (v době od 7:00 do 15:00, tel. 739 717 437), nebo hovoru prostřednictvím aplikace WhatsApp na čísle 775 894 759 v době od 14:00 do 18:00.

Aktuální informace k očkování proti Covid19

Dne  21. 1. 2021 proběhlo v našem domově očkování proti COVID-19. K očkování byla použita očkovací látka MODERNA mRNA COVID-19 VACCINE, která se podává ve dvou dávkách. Očkování druhé dávky proběhne přesně po 28 dnech dne 19.2.2021. Očkování  realizuje smluvní lékař organizace MUDr. Otakar Kopřiva ve spolupráci se zdravotními sestrami DPS. Celkem budeme mít proočkováno 59 uživatelů a 30 zaměstnanců.  Očkování dalších zájemců z řad uživatelů a zaměstnanců budeme zajišťovat v následujících dnech. 

Návštěvy seniorů v rodinách 

Na základě usnesení vlády č. 1325 ze dne 14. 12. 2020 přijímáme toto opatření:

senior, který opustí zařízení z účelem návštěvy rodiny v období Vánočních svátků, bude po návratu ihned ubytován v izolačním pokoji, který nebude moci opustit po dobu min. 7 dnů. Po prvních třech dnech bude proveden první PCR test, po dalších čtyřech dnech druhý POC test. Izolace bude ukončena pouze v případě, že budou mít oba testy negativní výsledek. POC testování provede naše zdravotní sestra. Vzhledem k tomu, že chceme zajistit co největší spolehlivost testů, používáme testy distribuované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jsme povinni jejich použití zdravotní pojišťovně vykazovat. Provedení POC antigenních testů klientům z důvodu umožnění vycházek nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že používáme testy VZP, nemůžeme ani požádat o kompenzaci nákladů na testování v dotačním titulu vyhlášeném MPSV. To znamená, že dle doporučeného postupu MPSV č. 18/2020 stanovujeme provádění testu vnitřním předpisem jako fakultativní činnost a úhradu nákladů na provedení testů bude muset zaplatit klient. Celkově se jedná o 776 korun za oba testy.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 toto opatření platí nově i pro seniory, kteří opustí zařízení na návštěvu kratší než 6 hodin.

Zároveň se na klienta po celou dobu pobytu mimo zařízení vztahuje opatření MZDR 1757/2020-43/MIN/KAN, na základě kterého jsou klienti při pohybu mimo zařízení povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 (vyjma pobytu v domácnosti). Zajištění respirátoru naní povinností poskytovatele sociální služby.

Uvědomujeme si, že pro seniory, stejně jako pro nás všechny ostatní,  budou tyto Vánoce velmi náročné, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zvažte prosím vaše rozhodnutí. Návrat po několikahodinovém pobytu mimo DPS bude pro mnohé seniory  mnohem náročnější, než radost ze setkání. Volte prosím raději delší dobu návštěvy A pokud to nejde, stále ještě zbývá možnost vašich návštěv v DPS, a to i mezi svátky.  

Informace k realizaci návštěv s platností od 7.12.2020

V příloze vám přinášíme aktuální informace k realizaci navštěv seniorů v našem Domově. Uvědomujeme si, že většina přijatých opatření působí v některých bodech příliš restriktivně, ale všechna opatření vychází z mimořádných nařízení Vlády ČR, z doporučení krajské hygienické stanice a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Berte prosím na vědomí, že návštěvy v domovech pro seniory jsou Vládou ČR stále zakázané. Povolené jsou pouze výjimky, které jsme zahrnuli do uvedených podmínek, které v příloze najdete. Pokud na tyto podmínky nepřistoupíte, nemůže vám být výjimka návštěv povolena. Uvědomte si prosím, že organizace návštěv je pro nás velmi obtížná. Testování návštěv není naší povinností. Tím, že jsme k němu přistoupili a zajišťujeme jej, vám pomáháme splnit vládou stanovenou výjimku k povolení návštěvy. Neposíláme vás opakovaně k lékařům, ani na odběrná místa. Vycházíme vám vstříc. Uvědomte si prosím, že samotnou realizaci každé návštěvy zajišťují minimálně tři naši pracovníci, po každé návštěvě musíme desinfikovat všechny prostory, kterými projdete a náročná je také administrativa s vykazováním a evidencí provedených testů. V současné době není v našich silách organizačně ani personálně zajistit větší četnost návštěv.  

Naším společným cílem je zprostředkovat kontakt seniorů s rodinami a jejich známými především v době Adventu a Vánoc, kdy opravdu nikdo nechce být sám. O tom, za jakých podmínek bude mezi Vánocemi možno realizovat návštěvy seniorů v rodinách, vás budeme včas informovat. Děkujeme vám všem, že svým pochopením a zodpovědným přístupem pomáháte chránit zdraví všech našich seniorů a pomáháte nám toto náročné období zvládnou. Přeji nám všem pokud možno klidný adventní čas

                                                                                                                                             Mgr. Kristína Strouhalová, ředitelka

Realizace návštěv.pdf (130kb)

Soutěž o nejlepšího kuchaře

Domov pro seniory Vrbno se zapojil do soutěže o Nejlepšího kuchařky/kuchaře roku 2020 ve společném stravování. Pořadatelem soutěže byla Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve spolupráci s Makro akademií v Praze. Finále proběhlo v Praze ve dnech 25. – 26.8., náš domov reprezentoval pan Antonín Klíčník, vedoucí stravovacího provozu. Soutěž byla na vysoké profesionální úrovni, porotu tvořilo mnoho odborníků z různých oblastí nejen z gastronomie, ale i z oblasti výživy a dietního stravování. Do soutěže se přihlásilo celkem 130 soutěžících, do finále se pak probojovalo 12 nejlepších. V této silné konkurenci pan Klíčník obstál na jedničku. V kategorii nejlepší pokrm pro seniory 70+ s mottem: ČESKÁ KLASIKA CHUTNĚ, ZDRAVĚ A SEZÓNNĚ se Domov pro seniory Vrbno jeho zásluhou umístil na krásném 4. místě. 

Poslední výlety před vyhlášením nouzového stavu

Ačkoliv současná situace nepřeje hromadným akcím, podařlo se nám na sklonku léta realizovat několik velmi vydařených výletů. Snažíme se, abychom výlety přizpůsobili všem zájemcům, takže se jednalo jak o krátké výlety do blízkého okolí, například Karlovy Studánky, tak o výlety delší a dokonce i celoděnní. Byli jsme tak v zoologické zahradě v Olomouci, na Cvilínské rozhledně v Krnově, ve Zrcadlové síni v Úvalně, na zámcích v Linharovech a v Hradci nad Moravicí. Nabídka výletů, které pro seniory organizují naše aktivizační pracovnice, je opravdu pestrá a zájem o výlety rok od roku stoupá. 

Podporujeme aktivitu seniorů

V praxi to znamená, že naše aktivizační pracovnice tráví více času přímo mezi seniory a podporují je v tom, o co aktuálně projeví zájem, nebo přicházejí s konkrétní nabídkou některé z běžných denních činností, např. skládání prádla, prostírání, péče o pokojové květiny, čištění brýlí apod. Zkrátka zapojují seniory zpět do běžného života, umožňují jim dělat věci, které jsou v domácím prostředí zcela přirozené, využívají potenciálu každého seniora a vrací jim už dávno ztracené dovednosti a pocit užitečnosti.

Zahradní koncert pro seniory

Mezi všemi těmi deštivými dny a epidemiologickými změnami  se nám podařilo vystihnout jeden krásný den, kdy jsme neplánovaně a narychlo zrealizovali  zahradní koncert pro naše seniory s názvem Pocta pánům Karlům. Herci a zpěváci z divadla Slunečnice v Brně nám zazpívali spoustu krásných písní pana Karla Gotta, Černocha, Hály a mnoha dalších.  Neplánované akce zpravidla bývají nejlepší a tato k nim rozhodně patřila. 

Převzali jsme ocenění Rady města

Město Vrbno pod Pradědem každým rokem předává navrženým kandidátům z řad veřejnosti ocenění za mimořádné občanské aktivity pro rozvoj města, při práci s mládeží i organizaci významných akcí pro veřejnost. Letos jsme i my převzali Poděkování rady města, pamětní minci a děkovný list starosty města celému kolektivu zaměstnanců DPS za aktivní činnost a péči o seniory v době pandemie koronaviru. 

Možnost snadnější komunikace s vašimi blízkými

V rámci projektu Tablet od srdce, který je společným projektem Philip Morris a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku BLESK a dárce – Nadace Charty 77, jsme pro naši organizaci převzali tablet, který od této chvíle slouží našim seniorům pro zprostředkování komunikace s rodinnými příslušníky a známými. Tablet obsluhuje náš pracovník a je v provozu denně od 14:00 do 18:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, nebo Skype. K dispozici je audio i video přenos. Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit prostřednictvím aplikace WhatsApp je 775 894 759, na Skypu uživatelské jméno DPS Vrbno.
Náš pracovník po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 minut. 

Oslavili jsme Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen se slaví už spoustu let a i my ho považujeme za tradiční svátek, který  stojí za to slavit. Ačkoliv jsme v letošním roce museli zrušit na tento den plánované kulturní programy, které jsme chtěli věnovat všem našim ženám, uspořádali jsme dopolední posezení u kávy a drobného občerstvení.Poslouchali jsme hudbu, povídali jsme si o vzniku této tradice, vzpomínali na to, jak se tento svátek slavil v minulosti. S úsměvem jsme si připomněli rudé karafiáty s nezbytným asparágem, bonboniéry, přáníčka, froté ručníky či mýdla. To všechno byly dárky, které jsme dříve 8. března dostávali.  Z naší oslavy pak  všechny  ženy odcházely s malým sladkým dárkem a poděkováním za to, co všechno jako ženy dávají světu.

V rámci projektu Visegrad Fund jsme se zúčastnili hudebního workshopu

Centrum sociálních služeb v Českém Těšíně, p. o. nás přivítalo v rámci mezinárodního projektu Visegrad Fund na jednodenním hudebním workshopu. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny speciální zpěvníky, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám seniorů. Naši senioři se tak měli možnost aktivně zapojit do zpívání známých i méně známých lidových písní,  zaposlouchat se do zvuků nejrůznějších hudebních nástrojů a seznámit se i s hudebními nástroji zcela netradičními. Vraceli se s nezapomenutelnými zážitky a pocitem příjemně stráveného dne mezi novými známými. Děkujeme tímto všem pořadatelům akce za perfektní organizaci celého dne. Další aktivity v rámci tohoto projektu už budou zaměřeny na vzdělávání a  rozšiřování odborných kompetencí našich zaměstnanců. 

Dárky Ježíškových vnoučat

I letos měli naši senioři díky bohatému zástupu Ježíškových vnoučat opravdu štědré Vánoce. Všechny dárky, ať už se jednalo o dárky zážitkové, různé poukázky, velmi hodnotné dárky, ale i drobnosti věnované od srdce,  jsme předali našim seniorům během Štědrého dne.  Díky snaze organizátorů projektu se letos jednalo o dárky, které přinášely opravdovou radost konkrétním seniorům a pomohly splnit mnohá vyslovená přání. Tomu odpovídaly i reakce našich seniorů, které byly plné dojetí a občas i slz.

Štědrý den v našem domově

Štědrý den jsme letos prožili v duchu opravdových Vánočních tradic. Děkujeme všem, kteří nás v tento sváteční čas přišli podpořit a prožít s námi příjemné dopoledne, ať už se jednalo o zástupce města, rodiny našich seniorů, či zeměstnance a jejich blízké. Všichni jsme si mohli zazpívat koledy společně s panem Lukášem Adamem, tým našich kuchařů připravil výborná jídla v duchu staročeských tradic, pomocí starého zvyku sedmi hrnků jsme mohli zjistit, co nás v příštím roce čeká, pro každého byl připravený drobný dárek a nezbytná rybí šupina. Každý z našich seniorů našel pod některým z vánočních stromků krásně zabalený dárek, všude bylo spousta cukroví, pohody a dobré nálady. 

Poděkování všem těm, kteří nám zpříjemnili adventní čas

Díky tradicím mezigeneračního setkávání a spolupráci s organizacemi našeho města jsme měli v našem domově možnost prožít adventní čas opravdu intenzivně. Děkujeme tímto všem dětem z mateřské školy Jesenická, dětem z dětského domova a základní školy při dětském domově ve Vrbně pod Pradědem, stejně jako dětem ze základní umělecké školy, všem jejich učitelům a vychovatelům. Díky nim měli naši senioři během adventního času bohatý kulturní program, vyměnili si s dětmi spoustu dárků v podobě nejrůznějších drobností a krásných vzpomínek na společně prožitý čas. 

Zveme všechny rodinné příslušníky našich seniorů a všechny další příznivce našeho domova..........pojďte s námi prožít Štědrý den tak trochu jinak 

Čeká nás dopoledne plné vánočních tradic, koled, ochutnávání tradičních vánočních pokrmů a spousta překvapení. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Jak prožíváme adventní čas....

Adventní čas by měl být časem klidu, setkávání s přáteli a pokojné přípravy na Vánoce. A přesně tak chceme, aby v těchto dnech vypadal život v našem domově. Věnujeme se pečení a zdobení perníčků, proběhlo setkání s dětmi z mateřské školy, pár hudebních vystoupení, všude voní cukroví. A protože jsme na adventním věnci zapálili teprve druhou svíčku, spousta akcí nás teprve čeká.....

I letos se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata nerozdávají jen dárky, ale hlavně radost tam, kde to má obrovský smysl. Už teď k nám začínají proudit hromady krásně zabalených dárků a mnoho z nich provází nádherná přání, která neznějí jako obyčejné fráze, ale dotknou se srdce a nechají na něm trvalou stopu. Abychom dodrželi tradice skutečných Vánoc, dárky zatím zůstávají zabalené a k našim seniorům doputují až o Štědrém dnu. Děkujeme organizátorům a všem, kteří se starají o to, aby všichni senioři mohli prožít skutenčné Vánoce s pocitem, že na ně někdo skutečně myslí. 

Výroba papírových draků s dětmi z dětského domova

Jednu uplakanou sobotu jsme věnovali společné práci s dětmi z dětského domova ve Vrbně pod Pradědem.  Vyráběli jsme papírové draky a mnohé z nás překvapilo, kolik zkušeností naši senioři mají a jak rádi je předávají dál. Odpoledne bylo velmi příjemné a  ještě dlouho v nás vydržel svěží vítr pohody a dobré nálady, který s dětmi do našeho domova vždy přichází. 

Taneční terapie

11.9. 2019 nás díky spolupráci paní ředitelky Centra sociálních služeb Pohoda v Bruntálu navštívil pan Petr Veleta, choreograf, taneční mistr a terapeut. Našim seniorům zprostředkoval nevšední zážitek ve formě pohybu, tance a dávno zapomenutých tanečních kroků. Během chvilky svým elánem, dobrou náladou, galantností a šarmem přesvědčil většinu našich seniorů o tom, že slova jako to nejde a já nemůžu, jsou pouze naučenými frázemi. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poslední  prázdninové výlety

Poslední letní dny jsme si všichni zpříjemnili několika nádhernými výlety. Každý si mohl přijít na své, ať se už jednalo o Africké muzeum Safari v Holčovicích - Jelení, jehož součástí je i krásný ZOO park, o arboretum Nový Dvůr, či jen o procházku a krátkou relaxaci v lázních v Jeseníku. Nabídka výletů, které pro naše seniory organizujeme, je opravdu pestrá a zájem o výlety rok od roku stoupá. 

Relaxační místnost

Pro naše seniory jsme zprovoznili relaxační místnost. Je volně přístupná všem zájemcům a nachází se vedle hlavního schodiště v 1. patře. V místnosti mohou naši senioři kdykoliv během dne odpočívat, pustit si relaxační hudbu, barevná světla, či využít masážní křeslo.

Reminiscenční místnost

Pro naše obyvatele jsme otevřeli dobově zařízenou místnost, kde na všechny dýchne atmosféra starých časů. Je zařízena ve stylu obývacího pokoje a najdete ji hned vedle hlavního schodiště v přízemí budovy. Slouží  pro společné setkávání obyvatel, ale i pro vzpomínkové tearpie. Je volně přístupná a obyvatelé v ní mohou kdykoliv posedět s přáteli i rodinami. 

Pan Štefan na hokeji

Pan Štefan navštívil 26. 02. 2019 hokejový zápas A-týmu HC Olomouc. Splnil si tak své přání díky projektu Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Cimbálová muzika Rochus

ImageV sobotu 3. března 2018 nás poctila svou návštěvou cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. Muzikanti ve valašských krojích ze Zlatých Hor nám svými písněmi a virtuózní hrou na housle, kontrabas a především cimbál představili místa, kde jsou lidové tradice a zvyky stále živé. Že dobrá muzika stmeluje a spojuje nejen hudební fajnšmekry, ale také generace a různé profese, je Rochus živým příkladem. Z lidové hudební pokladnice zazněly ty nejznámější a nejlíbeznější písně Valašska, moravského Slovácka i Slovenska.  Nejen, že jsme si všichni zazpívali, ale i  zatančili (SB)

Zpěváci potěšili vrbenské seniory, 23. 11. 2017

ImageZpěváci Petr Bende a Bohouš Josef přišli zazpívat klientům a zaměstnancům z Domova pro seniory Vrbno. Bylo to velmi příjemné setkání. Petr Bende zavzpomínal na spolupráci pro dětské domovy, kdy se dokonce setkal i s panem ředitelem domova na jednom společném vystoupení s dětmi. Bohouš Josef připomněl svou roli krále Heroda v muzikálu Jesus Christ Superstar. Oproti jiným návštěvám pánové předvedli i krátké vystoupení. Petr Bende si dokonce zazpíval písničku s jednou klientkou domova, což vyvolalo velké emoce na obou stranách. Skromnost, pokora a empatie, kterou oba umělci při své hodinové návštěvě předvedli, byly velmi příjemné. (JV)

Spolupráce s MŠ Jesenická, Vrbno pokračuje, 11. 10. 2017

Image

Nastal nový školní rok a nám opětně začalo setkávání s milými předškoláčky z MŠ na Jesenické ulici. Věděli jste, že se dá malovat i provázky? To jen rozpustíte tempery, do nich namočíte provázek, pak jej vyždímáte a dle vlastní fantazie naskládáte na jednu půlku výkresu. Druhou přikryjete a zatížíte knihou. Pak provázky co nejrychlejším cuknutím vytrhnete ven. Pak své dílko otevřete a nestačíte se divit – to připomíná ptáče na růži, to květ kaly, ono vějíř, a tohleto je exotický motýl. A tady vidím veverku, jak sbírá oříšek. Celé dílko se pak zapaspartuje a může zdobit třeba chodbu.  (SB)

Senioři z Vrbna a z Povážské Bystrice prožili příjemný společný víkend

ImageDomov „Katka“ z Povážské Bystrice je jeden z domovů, který se zapojil do projektu „Jedeme v tom společně“ a virtuálně s námi došlapal do Paříže. Protože jsme si během klání hodně padli do oka, vyslovil domov „Katka“ přání kontaktovat se nejen mediálně, ale také fakticky fyzicky. Slovo dalo slovo a 28. července jsme přivítali hosty. Pana majitele s manželkou, pana ředitele, ergoterapeutku, psycholožku a samozřejmě uživatele. Po ubytování v hotelu Stone, kde je kromě nás přišla přivítat i paní starostka a místostarostka, navštívili náš domov.  Velmi se jim líbil nejen interiér domova, ale zejména zrekonstruovaná zahrada. Poté následovalo taneční a hudební vystoupení Škrpál, k večeru jsme pak vyrizali za sportonvním vyžitím na minigolfové hřiště do Karlovic. V sobotu ráno jsme vyrazili za hlavním cílem našeho víkendového setkání, jímž byl Praděd a Karlova Studánka, kde hosté obdivovali zejména architekturu, čerstvý vzduch a minerální prameny. Každý si nakoupil lázeňské oplatky a také drobný suvenýr. Odpoledne jsme se sešli u česko-slovenského a slovensko-českého kvízového okénka poté jsme se pustili  do turnaje v bowlingu. Nebylo vůbec směrodatné, kdo vyhrál. Důležitá byla radost z pohybu, vzájemná spolupráce, spousta smíchu a neutuchající legrace při takřka virtuózních výkonech. Po večeři, kterou si naši slovenští přátelé nemohli vynachválit, jsme si opět společně povídali, povídali a předali si zkušenosti  obou domovů, diskutovalo se nad legislativou i praktickými poznatky nadmíru náročného poslání poskytování sociální služby.

Velké poděkování za příkladnou vstřícnost, spolupráci a ochotu při organizaci ubytování, stravování, sportovního vyžití či přípravy salonku patří především paní Daniele Galářové z Hotelu Stone, ale také ostatnímu personálu, který se našim hostům vzorně věnoval. Sylva Bučková

Fotogalerii najdete: ZDE

Návštěva sklárny TOMI, 03. 07. 2017

ImageV rámci pobytů, výletů a exkurzí letošního léta jsme navštívili originální sklárnu TOMI, ve které nám dva virtuózní mistři ve svém oboru – pánové Míček a Tomíček - předvedli výrobu replik historického skla, a to především gotického a renesančního skla nápojového, které je vyráběno tradičními metodami, jež se používaly na území Čech ve 13. - 14. století. Oba pánové úspěšně oživují tradiční ruční výrobu a poukazují tak na jedinečnost práce našich předků. Sylva Bučková

Předání dárků od Nadačního fondu Ivany Zemanové, 26. 06. 2017

ImageDne 26. 06. 2017 jsme předali deseti nejlepším závodníkům v projektu Jedeme v tom společně 2 dárky od Nadačního fondu Ivany Zemanové.

V letošním ročníku soutěže proti sobě stálo celkem 53 zařízení na pomyslné trase z Pradědu do Paříže. Manželka prezidenta republiky byla patronem celého ročníku, kdy každému zúčastněnému domovu z České republiky poslala jako poděkování poukazy do lékárny. Jednalo se o zboží v hodnotě 5000,- Kč na jedno zařízení. Závodníkům udělaly dárky velkou radost.

 

Zooterapie v našem domově

V rámci zooterapie jsme 24. 11. 2016 přivítali vzácnou návštěvu. Obě zvířátka dostala také svá nová jména: Anička a Karel!

Hanka Křížková a Tomáš Savka zpívali v našem domově, 21. 11. 2016

ImageV pondělí, 21. listopadu 2016, jsme na našem domově přivítali velmi milé hosty – Hanku Křížkovou a Tomáše Savku – dvě, především muzikálové, hvězdy. Setkání s nimi bylo velice příjemé pro všechny naše seniory. 

Návštěva paní Ivany Zemanové 

ImageV podzimním období nás čekalo i něco příjemného, velmi vzácná návštěva – manželka pana prezidenta, paní Ivana Zemanová. S mírnou nervozitou jsme očekávali, jaká bude…  objevila se  jemná, elegantní, krásná a neskutečně příjemná paní, která se velmi živě zajímala o domov a její obyvatele. Prohlédla si právě rekonstruovanou zahradu, prošla si domov, převzala dárek, pobesedovala s uživateli na pokojích. A než jsme se nadáli, její čas vyměřený pro návštěvu u nás se nachýlil ke konci. Že to byla návštěva příjemná oboustranně, svědčí fakt, že jsme záhy obdrželi z Kanceláře prezidenta republiky poděkování za příjemné pobytí.

Odpočinková zóna na zahradě hotova!

Oprava a realizace zahradních prvků dokončena, kašna zachována v původním prvorepublikovém stylu. Těšíme se na jaro, až kašnu uvedeme do provozu, zároveň také dosadíme další zahradní prvky a květiny. Velké poděkování za realizaci patří patronovi našeho Dps panu Ing. Andreji Babišovi, bez jehož pomoci by realizace nebyla možná. Děkujeme!

Náš projekt na úpravu zahrady podpořen částkou 200 000 Kč

ImageDomov pro seniory Vrbno, p. o. se rozhodl upravit nejen vnitřní vybavení, ale také okolní prostředí, které zpříjemní pobyt klientům. Pro tuto skutečnost byl vypracován projekt na obnovu zahradních prvků, pro revitalizaci zahradních komponentů. Již na počátku léta se podařilo odkrýt původní kašnu z první republiky, vytvořit kolem ní odpočinkovou zónu. Tento týden jsme oficiálně obdrželi výbornou zprávu od našeho patrona – ministra financí a 1. místopředsedy vlády České republiky – pana Ing. Andreje Babiše, že náš projekt podpoří částkou 200 000 Kč. Děkujeme! Přestavba zahrady započne v srpnu. Věříme, že se nám podaří opětovně zprovoznit kašnu, vytvořit k ní přístupovou cestu, nakoupit nové lavičky a dosadit na zahradu další rostliny. 

Posezení před Dps připraveno!

Pro naše seniory, ale i jejich rodinné příslušníky jsme dokončili první fázi revitalizace okolního prostředí. Posezení na léto už má své místo!

Upravujeme okolí našeho Dps!

Začínáme zvelebovat okolí. Nakoupili jsme a zasadili nové rostliny před Dps, dnes nám přišel slunečník a zahradní nábytek, které umístíme před zařízení na opravené kachlíky. Záhony upravíme "kačírkem" a bude to skvělé! A na oknech? "Fungl" nové truhlíky a muškáty! A skalka na hlavní zahradě je taky hotová!

Vybavili jsme seniorům společenskou místnost!

Další úpravy budeme realizovat velmi brzy. V současné době se zaměřujeme na relaxační zóny před budovou a na zahradě.