Voda, voda, voděnka

18. ledna venku mrzlo, až praštělo, ale nám - v teplé místnosti s čajem či  minerálkou s citrónem - bylo dobře. Celé dopoledne jsme si o vodě četli, sledovali dokumenty, povídali jsme a žasli nad tím, jaký je voda fenomén. Vzhledem k tomu, že je to téma velmi obsáhlé a zajímavé, těšíme se na další povídání. Nic méně – pár postřehů z prvního povídání

Víte, že:

  • Voda je jediná látka na Zemi, která se vyskytuje ve třech skupenstvích - pevné, kapalné, plynné (při změně skupenství se restartuje její paměť)
  • Je to nejsilnější rozpouštědlo planety
  • Ve stromech (2/3 voda) překonává tlak desítek atmosfér při cestě vzhůru.
  • Klíčící semeno vyvine až 400 atmosfér
  • Ve stříbrných nádobách získává voda antibakteriální účinky
  • Voda má paměť a nechá se ovlivňovat okolním prostředím
  • Vazby molekul mezi sebou vytváří strukturu podobnou DNA
  • U běžných látek hustota s poklesem teploty roste, u vody to platí pouze částečně. Do 4 stupňů C, kdy má voda největší hustotu a nejmenší objem. Dalším ochlazováním se její objem opět zvětšuje, což má za následek celou řadu následků. Díky tomu voda mrzne nejdříve na povrchu, led se udržuje na hladině a kapalná voda se hromadí na dně. To je velmi důležité pro přežití vodních živočichů.
  • Prameny řek vyvěrají při 4 stupních Celsia, pokud se podmínky změní /vykácení stinného místa/ pramen do 2 měsíců zanikne…
  • Japonský vědec Masaru Emoto tvrdí, že voda má svou zvláštní inteligenci, je schopna vnímat hudbu a vciťovat se do našich emocí. A naopak naše myšlenky mohou měnit jejich chemické složení.

Pokud se s ní neshodneme, dokáže na nás i zaútočit. Důkazem toho jsou podle Emota katastrofy spojené s vlnami tsunami – zrcadlo, které voda nastavuje lidskému chování.

Vědec je navíc přesvědčen, že voda je schopna vnímat emoce. V jedné z jeho studií pořídil fotografické snímky krystalů kapaliny. Během experimentu vysílal Masaru „pocity lásky a díků“, což vedlo k vytvoření kvalitní a nádherné krystalické formace. Když ale myslel na zlo, krystaly nedokázaly vytvořit elegantní tvary. Z toho Emoto vyvozuje, že voda je schopna lidské pocity vnímat a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

V nejsilnější koncentraci se potom může tato dovednost projevit přírodní katastrofou nedozírných následků. „Jsou životy moderních jedinců“ prodchnuty láskou a díky? Odpověď zní NE – tvrdí Emoto.“Všichni vězíme ve strachu a rozmrzelosti“, dodává japonský vědec. Tekutina jen odráží tyto naše pocity, a pokud se lidé nezmění, nebudou

už nikdy moci žít s vodou v harmonii. „Jsem přesvědčen, že kapalina je odrazem veškerého lidského myšlení. Proto jsou dnešní světové tragédie spjaté s vodou – výsledkem nerovnováhy v kultuře, hospodářství a politice“, říká Masaru Emoto.

Jelikož se člověk skládá většinou z tekutiny, domnívá se rovněž, že voda dokáže změnit osudy lidstva, neboť je zrcadlem naší duše.

Sylva Bučková